Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

28. – 29. augusta 2015 sa realizoval projekt Staráme sa o Európu, ktorý bol podporený Európskou úniou v rámci programu Európa pre občanov, akcia Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie Družobné mestá.

Projekt umožnil stretnutie 230 občanov, z ktorých 25 bolo z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 72 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 40 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)

Cieľom projektu bola výmena skúseností s členstvom v EÚ (problémy, možné dobré riešenia, dobré príklady), spoločná diskusia o budúcnosti EÚ a našej role v nej, prehĺbenie kontaktov medzi partnermi a občanmi.

Partneri realizácie projektu:

 1. Hlavný partner: mesto Šamorín

Ďalšie partnerské mestá,  partnerské organizácie:

 1. Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
 2. Mesto Gheorgheni, Rumunsko
 3. Mesto Hainburg, Rakúsko
 4. Mesto Mosonmagyaróvár, Maďarsko
 5. Mesto Uherský Brod, Česko
 6. Mesto Bačka Topola, Srbsko

Aktivity projektu:

 1. Informačný stánok EU (realizovaný 28. – 29.8.2015) – cieľom bolo informovať obyvateľov o politikách EÚ a výmena názorov na tému. Stánok bol postavený na v týchto dňoch najfrekventovanejšom mieste, na Festivale Pomlé, kde ho navštívilo množstvo záujemcov.
  230 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 72 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 40 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 2. Moderovaná diskusia s názvom Vízia Európy, ktorá sa uskutočnila 28.8.2015 za účasti projektových partnerov.
  134 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 28 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 31 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 5 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 3. Vplyv krízy a globalizácie na regióny EÚ, medzinárodná konferencia, realizovaná 28. augusta 2015 v konferenčnej sále Fórum inštitútu. Trojjazyčnej konferencie sa zúčastnili všetci partneri s prednáškou na tému, počas diskusie mali priestor na výmenu skúseností.
  85 priamych účastníkov aktivity: 18 z mesta Šamorín (Slovensko), 20 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 7 z mesta Hainburg (Rakúsko), 20 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 5 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 4. Prehliadka zaujímavosťami mesta (dňa 28.8.2015 a 29.8.2015) – delegácie partnerských miest a organizácií si pozreli pamätihodnosti európskych dimenzií Šamorína: Synagógu prevádzkovanú združením At Home Gallery, ktorá je miestom kultúrnych podujaté európskych rozmerov a tiež mementom smutných udalostí II. svetovej vojny. Tiež si prezreli obnovené Športové centrum Samaria, a Elements Resort, ako budúce miesto európskych športových udalostí.
  137 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 20 z mesta Hainburg (Rakúsko), 31 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 5 z mesta Uherský Brod (Česko), 3 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)
 5. Dvojdňová séria podujatí sa končila návštevou kultúrnych programov Festivalu Pomlé v dňoch 28. – 29.8.2015. Vďaka projektu sa festivalu mohli zúčastniť aj kultúrne telesá českých, rumunských a maďarských partnerov.
  230 priamych účastníkov aktivity: 25 z mesta Šamorín (Slovensko), 48 z mesta Gheorgheni (Rumunsko), 25 z mesta Hainburg (Rakúsko), 72 z mesta Mosonmagyaróvár (Maďarsko), 40 z mesta Uherský Brod (Česko), 15 z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)

Najväčším prínosom projektu je, že sa prehĺbili kontakty a priateľstvá medzi mestami. Vďaka spoločne a intenzívne stráveným dvom dňom boli položené základy nových projektových nápadov, ktoré dúfame, že sa v budúcnosti zrealizujú.

Download (PDF, Unknown)

https://www.youtube.com/watch?v=_RHdFk55whI&feature=youtu.be

Konferencia

 D
Delegácie partnerských miest

Festival

Skip to content