Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Koruna: príprava rekonštrukčných prác sa začne v pondelok

2019. okt. 31

Začiatkom budúceho týždňa sa začnú prípravy rekonštrukcie budovy Koruny. Samospráva po úspešnom verejnom obstarávaní podpísala zmluvu so žilinskou spoločnosťou SOAR s.r.o., rekonštrukčné práce sa dokončia v roku 2020.
Samospráva nášho mesta sa uchádzala o zdroje na renováciu Koruny v programe Interreg Slovensko – Maďarsko, jej partnerom je Opátstvo sv. Maura v Győri. Hlavným cieľom medzinárodného projektu je spolupráca v oblasti kultúrneho dedičstva a rozvoj cestovného ruchu v pohraničnej oblasti. Tomuto účelu budú slúžiť aj spoločné výstavy a stretnutia spevokolov, ktoré budú výsledkom projektu. V obnovených budovách sa budú zrejme konať aj konferencie s cirkevnou – náboženskou tematikou. Obnova Koruny umožní vytvoriť v centre Šamorína aj kultúrne a turistické informačné centrum, ktoré službami pre tisícky osôb prispeje k rozvoju cestovného ruchu v našom meste.

Skip to content