Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Správa •
04. jan 2018.

Prebehla obnova náhrobného pomníka domobranca Antala Laubeho

Meno delostreleckého poručíka Antala Laubeho je málo známe pre obyvateľov Šamorína. Menovaný bol v rokoch 1848-49, teda počas revolúcie veliteľom prístavu v Hrušove. Je pochovaný neďaleko cesty I/63, v starom cintoríne v katastri Kráľovianok. Pri príležitosti dvojstého výročia...
- Aktuality • Správa •
04. jan 2018.

Blíži sa termín podania priznania k miestnym daniam

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné...
3 nájdených