Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V období od 09. 02. 2012 do 30. 06. 2013 sa medzi mestami Šamorín a Uherský Brod realizoval projekt pod názvom “Šamorín – Uherský brod: Bohu ku cti, blížnemu na pomoc”. Projekt sa uskutočnil pomocou finančnej podpory EU v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.
Celkové náklady projektu predstavovali 81.735,57 eur z toho finančná podpora z ERDF predstavovala 69.475,23 eur.
Špecifické ciele projektu:
1. Príprava Stratégie spoločného postupu pri eliminácií živelných pohrôm,
2. Prezentácia hasičského športu a tradícií v cezhraničnej spolupráci,
3. Výmena cezhraničných skúseností: práca s mláďežou, výchova mládeže, prevencia pred požiarmi, pozitívna motivácia
V rámci projektu sa kúpila nasledovná záchranná technika pre dobrovoľných hasičov:
– motorový čln ZODIAC PRO 550 pack s prívesným vozíkom pre DHZ Šamorín
– protipovodňové bariéry pre SDH Uherský Brod
– čerpadlá pre SDH Uherský Brod
– elektrocentrála pre SDH Uherský Brod.

Stratégia spoločného postupu pri eliminácii následkov živelných pohrôm (vo formáte PDF)

 

EU logo - spolocne bez hranic Program SK-CZ logo

Skip to content