Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Kultúra •
2020. feb. 13

Šamorínsky gymnazista je najlepší nemčinár v Trnavskom kraji

11. februára 2020 sa v Trnave konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Gymnázium Imre Madácha reprezentoval aj Gergely Sebestyén Batta z kvarty, ktorý skončil vo svojej kategórii na treťom mieste. Tamás Csáder z 3.A súťažil v kategórii 2B, ktorú sa mu podarilo vyhrať...
- Aktuality • Kultúra •
2020. feb. 13

Fašiangy v Ambrózii

Domov seniorov Ambrózia oslávilo fašiangy. Zariadenie navštívili aj žiaci Špeciálnej základnej školy, deti seniorov potešili básňami a piesňami. Na stoloch, prirodzene, nechýbali ani fašiangové fánky.

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 616/2020 Lokalita: Bratislavská cesta, parc. č.: 2642/18  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 31.01.2020 Žiadateľ: Ján Pipicz,...
- Aktuality • Kultúra •
2020. feb. 13

Mestská knižnica hostila Marianu Čengel Solčanskú

Klub slovenských čitateľov pri Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho pravidelne raz do mesiaca poriada stretnutia so zaujímavými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života. 11. februára 2020 privítal známu slovenskú režisérku, scénaristku a spisovateľku Marianu Čeng...
- Aktuality • Správa •
2020. feb. 13

Tvoríme kraj – blíži sa termín podávania projektov

Šiesteho februára sa konalo stretnutie troch zástupcov Trnavského samosprávneho kraja so Šamorínčanmi. Išlo o jedno zo sedemnástich stretnutí s občanmi najväčších miest v župe, zaujímajúcich sa o projekt participatívneho rozpočtu kraja s názvom Tvoríme kraj. Ide o druhý ročník...
- Aktuality • Správa •
2020. feb. 13

Hlasovacie preukazy sa vydávajú do 28. februára

Ak v deň konania parlamentných volieb, t. j. 29. februára 2020 nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný, môžete osobne požiadať Mestský úrad v Šamoríne o vydanie hlasovacieho preukazu. S týmto preukazom môžete...
- Šport •
2020. feb. 13

Tibor Linka: cesta k svetovému rekordu

Posledné dni boli o Tiborovi Linkovi. Stal sa víťazom majstrovstiev Slovenska na trenažéroch na 200 metrov. A nie hocijakým spôsobom: triumfoval so svetovým rekordom 36,440 sekúnd! ,,Som rád, že som vyhral. Pred dvoma rokmi mi k svetovému rekordu chýbalo veľmi málo, no teraz t...
7 nájdených