Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Spomienkový koncert na počesť Zoltána Kodálya

01. okt 2007.

Event Details


Dátum: 2007-10-13
Miesto konania: Kostol nanebovzatia Panny Márie
Organizátor: Csemadok, Miešaný zbor HÍD

Spomienkový koncert
na počesť Zoltána Kodálya
13. októbra 2007 o 19.00 hod.
v Kostole nanebovzatia Panny Márie v Šamoríne

Účinkujú:
Imrich Szabó organ
Miešaný zbor HÍD Šamorín
Miešaný zbor mesta Sárbogárd
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa

PROGRAM:

Zoltán Kodály: Prelúdium
Imrich Szabó – organ
Báseň – predstavenie účinkujúcich
Slávnostný príhovor – Ittzés Mihály

Miešaný zbor HÍD Šamorín
1. Zoltán Kodály: Pange lingua – „Tantum ergo“ pre miešaný zbor
2. Zoltán Kodály: Stabat Mater
3. Zoltán Kodály – Benedek Virág: Békesség-óhajtás – 1801. esztendő
Diriguje: Anna Hecht

Miešaný zbor mesta Sárbogárd
1. Zoltán Kodály – Dr. Károly Vargha: A szép énekszó múzsájához (Horatii carmen II.)
2. Zoltán Kodály: Adventi ének – podľa francúzskeho misála z 18. storočia
3. Zoltán Kodály: Székely keserves
Dirigujú: Huszics Vendelné a Huszics Vendel

Spojené zbory zo Sárbogárdu a Šamorína:
1. Zoltán Kodály: János köszöntő (text: Arany – Gyulai II. 321.)
2. Zoltán Kodály – Ady Endre: Fölszállott a páva

Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa
1. Zoltán Kodály: Ének Szent István királyhoz – veľký miešaný zbor (text: Bozóky-é.)
2. Zoltán Kodály: Sík Sándor Te Deuma
3. Zoltán Kodály – Balassy Bálint: Szép könyörgés
4. Zoltán Kodály – Weöres Sándor: Öregek
5. Zoltán Kodály – Erzsi Gazdag: Balassi Bálint elfelejtett éneke
6. Zoltán Kodály: 114. genfi zsoltár (organ: Imrich Szabó)
Dirigujú: Mónika Józsa vedúca dirigentka zboru a Árpád Tóth hosťujúci dirigent

Spojené zbory:
1. József Karai: Kodály szavai – kánon (Z predslovu zväzku Bicinia Hungarica)
2. Zoltán Kodály – Dániel Berzsenyi: A magyarokhoz
3. Zoltán Kodály: Esti dal