Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Galavečer športu 2019: Ako hlasovali?

Každý oslovený klub (Gladiátor/zápasenie, Kajak Canoe Klub, Kyokushin/ karate, Budokan/karate, Šamorínsky basketbalový klub, ŠTK, FK/futbal, ŠTK/tenis, Klub šermu Šamorín) mohol nominovať troch športovcov, kolektívne športové kluby aj dve družstvá. Deväť klubov mohlo nominovať 27 športovcov. Keďže FK Šamorín nevyužil šancu  a tenisti nominovali iba Karin Jávorkovú, na zoznam sa dostalo 22 mien. Športovcov sme podľa veku rozdelili do dvoch kategórií (do 15 a do 20 rokov). Do súťaže kolektívov bolo nominovaných šesť tímov.

Zo všetkých klubov hlasovali dvaja, no novinkou bolo, že nemohli hlasovať za vlastných športovcov. V individuálnych kategóriách mohli uviesť prvých šesť pretekárov, u kolektívoch prvé tri družstvá. Okrem klubov hlasovali aj členovia komisie športu a mládeže. Prvý na anketovom lístku dostal 10, potom 6, 4, 3, 2 a jeden bod.

Hlasovanie:

Bódis Lajos (Kyokushin): U15: 1.Husvéth A., 2.Ambrus B., 3.Lelkes A., 4.Botló L., 5.Tátošová V., 6.Lavrinčík M.  U20: 1.Méry T., 2.Oláh O., 3.Szeiler M., 4.Seregiová K., 5.Ladičová G. – 1. ŠTK B/futbal, 2. ŠBK/ženy, 3. ŠBK/U13, 4. ŠTK/U11, 5. ŠTK/tenis/staršie žiačky, 6. ŠTK/tenis/U18

Diósi Albert (Šamorínsky basketbalový klub): U15:1.Sidová B., 2.György B., 3.-, 4.-, 5.-, 6.Lavrinčik M. U20: 1.Szeiler M., 2.Seregiová K., 3.Ladičová G., 4.Bódis G., 5.Baráth K., 6.Oláh O. – 1.-, 2.-, 3.ŠTK/futbal U11, 4.ŠTK/tenis/U18, 5. ŠTK/tenis/staršie žiačky, 6. ŠTK B/futbal

Duducz Tibor: U15: 1.Sidová B., 2.György B., 3.Tátošová V., 4.Jávorková K., 5.Benešová N., 6.Botló L. U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Méry T., 4.Szeiler M., 5.Oláh O., 6.Bódis G. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠBK/U13, 3.ŠTK/futbal/U11, 4.ŠTK B/futbal, 5.ŠTK/tenis/U18, 6.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Forgách Krisztián (Klub Šermu Šamorín): U15: 1.Sidová B., 2.Jávorková K., 3.Benešová N. U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Bódis G., 4.Szeiler M. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK/futbal/U11, 3.ŠBK/U13, 4.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Hajdúch Juraj (ŠTK/futbal): U15: 1.Sidová B., 2.Ambrus B., 3.Lelkes A., 4.Krásna L., 5.Lopúchová L., 6.Erdélyi R.  U20: 1.Bódis G., 2.Oláh O., 3.Seregiová K., 4.Baráth K., 5.Ladičová G., 6.Szeiler M. – 1.ŠTK B – neplatný hlas, 2.ŠBK/ženy, 3.ŠTK/futbal/U11 – neplatný hlas, 4.ŠBK/U13, 5.ŠTK/tenis/U18, 6.ŠTK/tenis/ staršie žiačky

Hideghéthy Csaba: U15: 1.Sidová B., 2.Lavrinčík M., 3.Lopuchová L. , 4.Fazekas Á., 5.György B., 6.Húsvéth A. U20: 1.Ladičová G., 2.Méry T., 3.Seregiová K., 4.Szeiler M., 5.Oláh O., 6.Bódis G. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK B/futbal, 3.ŠTK/tenis/U18, 4.ŠBK/U13, 5.ŠTK/futbal/U11, 6.ŠTK/tenis/ staršie žiačky

Honti Eugen (Kajak Canoe Klub): U15: 1.Fazekas Á., 2.György B., 3.Lelkes A., 4.Jávorková K., 5.Tátošová V., 6.Ambrus B. U20: 1.Szeiler M., 2.Bódis G., 3.Oláh O., 4.Méry T. – 1. ŠBK/ženy, 2. ŠTK/tenis/staršie žiačky, 3. ŠBK/U14.

Horváth Štefan (Gladiátor): U15: 1.Sidová B., 2.Fazekas Á., 3.Benešová N. , 4.Vígh L., 5.György B., 6.L.Krásna. U20: 1.Seregiová K., 2.Ladičová G. , 3.Bódis G., 4.Baráth K., 5.Méry T. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK/tenis/staršie žiačky, 3.ŠTK/tenis/U18, 4.ŠBK/U14, 5.ŠTK/futbal/U11, 6.ŠTK B/futbal

Kaplan Lukáš (ŠTK/futbal): U15: 1.Jávorková K., 2.Lelkes A., 3. Tátošová K., 4.Lopúchová L., 5.Sidová B., 6.Erdély R. U20: 1.Oláh O., 2.Seregiová K., 3.Bódis G., 4. Baráth K., 5.Ladičová G., 6.Szeiler M.  – 1.ŠTK/U11 – neplatný hlas, 2 .ŠTK B/futbal – neplatný hlas, 3.ŠBK/ženy, 4.ŠBK/U13, 5.ŠTK/tenis/U18, 6.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Lančarič Pavol: U15: 1.Sidová B., 2.György B., 3.Fazekas Á., 4.Tátošová V., 5.Ambrus B., 6.Jávorková K. U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Bódis G., 4.Szeiler M. – 1.ŠBK/ženy, 2. ŠTK/futbal/U11, 3.ŠBK/U13, 4.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Lengyel Tibor (FK): U15: 1.Fazekas Á., 2.Tát0ošová V., 3.György B., 4. Sidová B., 5.Lelkes A., 6.Lopuchová L. U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Bódis G., 4.Szeiler M., 5.Oláh O., 6.Baráth K. – 1.ŠBK/U13, 2.ŠTK/tenis/staršie žiačky, 3.ŠTK/tenis/U18

Méry János: U15: 1.Sidová B., 2.György B., 3.Botló L., 4.Husvéth A., 5.Lelkes A., 6.Benešová N.  U20: 1.Méry T., 2.Ladičová G., 3.Szeiler M., 4.Seregiová K., 5.Oláh O., 6.Bódis G. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK B/futbal, 3.ŠTK/futbal/U11, 4.ŠBK/U13, 5.ŠTK/tenis/staršie žiačky, 6.ŠTK/tenis/U18

Nagy František (Šamorínsky basketbalový klub): U15:1.Sidová B., 2.György B., 3.-, 4.-, 5.-, 6. Lavriančik M. U20: 1.Szeiler M., 2.Seregiová K., 3.Ladičová G., 4.Bódis G., 5.Baráth K., 6.Oláh O. – 1.-, 2.-, 3.ŠTK/futbal/U11, 4.ŠTK/tenis/U18, 5. ŠTK/tenis/staršie žiačky, 6.ŠTK B/futbal

Nagy Jozef (Klub Šermu Šamorín): U15: 1..Sidová B., 2.Tátošová V., 3.Lelkes A., 4.Jávorková K., 5.Benešová N., 6.Botló L.  U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Bódis G., 4.Szeiler M. – 1.ŠBK/ženy, 2. ŠTK/futbal/U11, 3.ŠBK/U13, 4.ŠBK/tenis/staršie žiačky

Nagyová Simona (Kyokushin): U15: 1.Lavrinčík M., 2.Ambrus B., 3.Botló L., 4.Lopuchová L., 5.Erdélyi R., 6.Jávorková K.   U20: 1.Oláh O., 2.Szeiler M., 3.Seregiová K., 4.Méry T., 5.Ladičová G. – 1.ŠBK/U13, 2.ŠTK/tenis/staršie žiačky, 3.ŠBK/ženy, 4.ŠTK/U11, 5. ŠTK/tenis/U18, 6. ŠTK B/futbal

Oláh Olivér (Gladiátor): U15: 1.Sidová B., 2.Botló L., 3.Fazekas Á., 4.Jávorková K., 5.Lelkes A., 6.Benešová N. U20: 1.Seregiová K., 2.Bódis G., 3.Ladičová G., 4.Baráth K., 5.Méry T. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK/futbal/U11, 3. ŠTK/tenis/staršie žiačky, 4.ŠTK/tenis/U18, 5. ŠBK/U14, 6.ŠTK B/futbal

Safarit Katalin: U15: 1.Sidová B., 2.György B., 3.Tátošová V., 4.Lelkes A., 5.Ambrus B., 6.Jávorková K. U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Szeiler M., 4.Bódis G., 5.Baráth K., 6.Méry T. – 1.ŠBK/U13, 2.ŠBK/ženy, 3.ŠTK/futbal/U11, 4.ŠTK/tenis/staršie žiačky, 5.ŠTK/tenis/U18, 6. ŠTK B/futbal

Šamko Ján (ŠTK/tenis): U15: 1.György B., 2.Fazekas Á., 3.Lelkes A., 4.Sidová B., 5.Husvéth A., 6.Lavrinčík M. U20: 1.Seregiová K., 2.Ladičová G., 3.Szeiler M., 4.Méry T., 5.Oláh O., 6.Baráth K. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK/futbal/U11, 3.ŠBK/U14, 4.ŠTK B/futbal

Šnirc Koloman (FK): U15: 1.Fazekas Á., 2.György B., 3.Tátošová V. U20: 1.Ladičová G., 2.Szeiler M., 3.Bódis G. – 1.ŠBK/U13, 2. ŠTK/tenis/U18, 3.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Tóth Kristóf: U15: 1.Sidová B., 2.Tátošová V., 3. Jávorková K., 4.Fazekas Á., 5.Botló L., 6.Lavrinčík M. U20: 1.Ladičová G., 2.Seregiová K., 3.Méry T., 4.Szeiler M., 5.Bódis G., 6.Oláh O. – 1.ŠBK/U13, 2.ŠBK/ženy, 3.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Ürge Attila (Budokan): U15: 1.Sidová B., 2.Tátošová V., 3.György B., 4.Fazekas Á., 5.Lavrinčík M., 6.Ambrus B. U20: 1.Seregiová K., 2.Ladičová G., 3.Oláh O, 4.Méry T., 5.Szeiler M., 6.Bódis G. – 1.ŠBK/U13, 2.ŠBK/ženy, 3.ŠTK/tenis/U18, 4.ŠTK/tenis/staršie žiačky, 5.ŠTK/futbal/U11, 6.ŠTK B/futbal

Varga Ladislav (Budokan): U15: 1.Sidová B., 2.György B., 3.Tátošová V., 4.Jávorková K., 5.Vígh L., 6.Lavrinčík M.  U20: 1.Ladičová G., 2.Szeiler M., 3.Seregiová K., 4. Bódis G., 5.Méry T., 6.Baráth K. – 1.ŠBK/ženy, 2.ŠTK/tenis/U18, 3.ŠBK/U13, 4.ŠTK/futbal/U11, 5.ŠTK/tenis/ staršie žiačky, 6.ŠTK B/futbal

Varga Péter (ŠTK/tenis): U15: 1.György B., 2.Fazekas Á., 3.Sidová B., 4.Ambrus B., 5.Tátošová V., 6.Husvéth A. U20: 1.Seregiová K., 2.Szeiler M., 3.Ladičová G., 4.Méry T., 5.Oláh O., 6.Bódis G. – 1. ŠBK/ženy, 2. ŠBK/U14, 3.ŠTK/futbal/U11, 4.ŠTK B/futbal

Varjú Péter: U15: 1.Sidová B., 2.Lelkes A., 3.Botló L., 4.György B., 5.Végh L., 6.Lavrinčik M. U20: 1.Méry T., 2.Seregiová K., 3.Oláh O., 4.Ladičováová G., 5.Szeiler M., 6.Bódis G. – 1.ŠTK B/futbal, 2.ŠBK/U13, 3. ŠTK/tenis/U18, 4.ŠBK/ženy, 5.ŠTK/futbal/U11, 6.ŠTK/tenis/staršie žiačky

Vass Gejza (KCK): U15: 1.György B., 2.Fazekas Á., 3.Tátošová V., 4.Ambrus B., 5.Lelkes A., 6.Jávorková K. U20: 1.Szeiler M., 2.Oláh O., 3.Bódis G, 4.Méry T. – 1.ŠBK/ženy, 2. ŠTK/tenis/staršie žiačky, 3.ŠTK B/futbal

Poznámka:

-zástupcovia FK Šamorín nikoho nenominovali

-niektorí hlasujúci nevyužili všetky možnosti hlasovania