Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Organový koncert v nedeľu večer

08. okt 2019.

Organový koncert v nedeľu večer

Aj Bachovo Prelúdium a fúga C dur zaznie v nedeľu, 13. októbra, na organovom koncerte v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. Šamorínskym milovníkom hudby sa o 18.00 hod. predstaví Gábor Soós. Maďarský organista je absolventom Hudobnej univerzity Ferenca Liszta v Budapešti, študoval aj na hudobných akadémiách vo Viedni a Amsterdame. Od roku 2007 pôsobí ako organista Farského kostola sv. Imricha v Győri, vyučuje na Diecéznej kantorskej škole a Vysokej škole teologických vied v Győri.
Na koncerte okrem diel Johanna Sebastiana Bacha, jedného z najvýznamnejších skladateľov všetkých čias, zaznejú aj skladby Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Jana Pieterszoona Sweelincka a Anthoni van Noordta. Šamorínsky organ postavil v roku 1866 Ludwig Mooser, jeden z popredných dobových staviteľov organov. Na začiatku storočia bol organ obnovený a slávnostne bol odovzdaný 26. júna 2005. Vstup na koncert je voľný.