Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zápis do nultého a prvého ročníka ZŠ Mateja Bela Šamorín

16. mar 2017.

Zápis do 0. a 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 sa uskutoční v dňoch: streda 5.apríla – piatok 7. apríla 2017 od 15:00 h do 18:00 h  a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 h do 12:00 h.

Prineste so sebou rodný list dieťaťa a finančnú hotovosť 15 € na zaplatenie predlohových a pracovných zošitov. Zápisu sa musia zúčastniť deti, ktoré do 31.08.2017 dovŕšia 6 rokov.