Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Aktuálna evidencia registrovaných psov bude čoskoro zverejnená

02. aug 2017.

Mestský úrad v Šamoríne v týchto dňoch zverejňuje aktuálnu evidenciu registrovaných psov, držaných na území mesta Šamorín. Tento zoznam obsahuje informáciu o adrese vlastníka alebo držiteľa psa, číslo evidenčnej známky a adresu kde sa pes nachádza. Takto chce mesto viesť majiteľov a držiteľov psov, ktorí nemajú psa prihláseného a neplatia za neho miestnu daň, aby ho zaevidovali.
Ak je pes chovaný (držaný) na území mesta a nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, uložená pokuta.
Daň za psov vybavuje Mestský úrad Šamorín, ekonomické oddelenie, referát miestnych daní (Katarína Šimša, Ildikó Tóthová, 2. poschodie, č. dverí 4, tel. 031/5900424, e-mail: dan@samorin.sk, katarina.simsa@samorin.sk). Potrebné tlačivá pre registráciu psov si môžete zabezpečiť na oficiálnej webovej stránke mesta Šamorín tu.
Zverejnenie evidencie sa spája aj s projektom Mesto prevencie, nakoľko register môže byť východiskovým bodom pri strate domácich miláčikov a pri objasnení prípadov útokov psov na človeka.
Po zverejnení aktuálnej evidencie registrovaných psov mesto čoskoro postúpi ku zverejnení zoznamu dlžníkov na miestnej dani za psa.

Ilustračný záber: majmesrdce.sk