Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Boli rozdané potravinové balíčky

10. mar 2017.

Na nádvorí mestského podniku Area Šamorín s.r.o. dnes prebehlo ďalšie kolo rozdávania potravinových balíčkov, tentokrát 33 odkázaným rodinám nášho mesta. Zoznam odkázaných určilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je organizátorom celej akcie, časovo rozloženej v kalendárnom roku. Rozdávanie potravinových balíčkov bolo realizované v spolupráci katolíckej charity pri farskom úrade v Dunajskej Strede a Mesta Šamorín.