Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Správa •
30. jan 2018.

Predstavitelia mesta zablahoželali jubilantom

Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu mesta dnes, v poobedňajších hodinách primátor nášho mesta Gabriel Bárdos a viceprimátor Csaba Orosz zablahoželal Šamorínčanom, ktorí v januári tohto roka oslávili svoje 70., 75., 80., 85., alebo vyššie narodeniny. Slávnostná udalosť sa konal...
- Aktuality • Správa •
30. jan 2018.

Privítali sme najmladších občanov nášho mesta

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho sa dnes predpoludním konalo slávnostné privítanie najmladších občanov Šamorína, narodených v septembri a októbri minulého roka. V spomínanom období počet obyvateľov nášho mesta vzrástol o 40 osôb. Csaba...
- Aktuality • Správa •
29. jan 2018.

Vyžrebovali sme prvú poukážku na vstup do x-bionic® aquatic sphere!

Medzi registrovanými účastníkmi internetového hlasovania o detské ihrisko Žihadielko a hry o vstupenky do x-bionic® aquatic sphere, ktorú spustila samospráva mesta Šamorín minulý týždeň, vyžreboval dnes primátor nášho mesta Gabriel Bárdos prvú poukážku v hodnote 50 €. Šťastno...
- Aktuality • Správa •
26. jan 2018.

Z kroniky mestskej polície

14. januára 2018, o 11:15 hod. bola hliadka MsP Šamorín vyslaná stálou službou na ul. Dunajská k pohostinstvu Šport bar, kde sa mal nachádzať oznamovateľ, ktorý tvrdil, že mu bol odcudzený telefón a predáva ho konkrétna osoba. Po príchode hliadky sa oznamovateľ už na mieste...
- Aktuality • Správa •
25. jan 2018.

Zákon predpisuje vlastníkom nehnuteľností starostlivosť o porast v okolí vedení distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a. s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade  so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 ods. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov aleb...
- Aktuality • Správa •
25. jan 2018.

Zostáva nám týždeň do konečného termínu podania priznania k miestnym daniam

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinná každá fyzická a právnická osoba podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné...
- Aktuality • Prevencia • Správa •
24. jan 2018.

Mestskí policajti navštívili deti v materskej škole

Dnes predpoludním prijali naši mestskí policajti pozvanie z Materskej školy na Poľovníckej ulici pripraviť prezentáciu svojej práce v rámci preberanej témy – výber povolania. Deti boli veľmi aktívne a živo sa zapájali do diskusie o témach ako bezpečnosť na cestách, povinná výbava...
- Aktuality • Správa •
24. jan 2018.

Uzávierka starej kvetoslavovskej cesty

22. januára 2018 bola úsek Vinohradskej cesty od ústia Priemyselnej, smerom na Kvetoslavov (tzv. stará kvetoslavovská cesta) uzavretá z dôvodu zahájenia výstavby nadjazdu preklenujúceho rýchlostnú komunikáciu R7. Podľa plánov, ktoré sú momentálne k dispozícii, by mala by...
- Aktuality • Správa •
23. jan 2018.

Hlasujte za Šamorín v súťaži Žihadielko a vyhrajte vstupenky do x-bionic® aquatic sphere!

Dnešným dňom spúšťa samospráva mesta Šamorín hru o vstupenky do x-bionic® aquatic sphere medzi registrovanými účastníkmi súťaže o detské ihrisko Žihadielko, ktorý pravidelne hlasujú za naše mesto. Do súťaže sa môžete zapojiť prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.lidl.sk,...
- Aktuality • Správa •
22. jan 2018.

Dnes: policajná akcia v doprave

Dnes, 23. januára 2018 v okrese Dunajská Streda prebieha policajná akcia v doprave. Na bezpečnosť na cestách dohliada zvýšený počet dopravných hliadok a hliadok poriadkovej polície. Policajti sa počas akcie zamerajú na dodržiavanie rýchlosti, na vodičov, ktorí zvyknú poč...
- Aktuality • Správa •
19. jan 2018.

Cesty nášho okresu patrili v roku 2017 medzi najnebezpečnejšie

Policajný zbor Slovenskej Republiky zverejnil správu o bezpečnosti našich ciest, podľa ktorého patria štyri okresy Trnavského kraja, a to Dunajská Streda, Trnava, Hlohovec a Piešťany medzi najnebezpečnejšie z hľadiska cestnej premávky. V Trnavskom kraji zomrelo vlani na cestác...
- Aktuality • Správa •
19. jan 2018.

Odvoz komunálneho odpadu z rodinných domov pre rok 2018

Mestský úrad v Šamoríne – referát životného prostredia zverejňuje termíny odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov pre rok 2018, ktoré sa menia podľa ulíc, respektíve podľa mestských častí. Ilustračný záber: hirek.ma
608 nájdených