Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
10. feb 2017.

Pozor na podvodníkov!

Mestská polícia upozorňuje obyvateľov, že v Šamoríne (hlavne v okolí nákupných stredísk Billa, Lidl a Kaufland) sa sporadicky objavujú ľudia cudzej štátnej príslušnosti, ktorí podvodným spôsobom žiadajú od ľudí peniaze (napríklad sa vydávajú za hluchonemých). Šamorínska Mestská...
09. feb 2017.

Aj mesto dopomohlo k obnove lekárskej pohotovosti

Trnavský samosprávny kraj dňa 11.1.2017 vydal povolenie spoločnosti  Rescue – BH, s.r.o. na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých. Keďže k prvému februáru sa spomínaná spoločnosť nedohodla so zdravotnými poisťovňami, obrátilo sa na mest...
09. feb 2017.

Návrhy na ceny mesta Šamorín

Výzva  V zmysle Štatútu mesta Šamorín, schváleného dňa 15.12.2015 mestské zastupiteľstvo vyzýva občanov, obyvateľov mesta, občianske združenia a inštitúcie na území mesta, aby  do 10. marca 2017 predložili svoje návrhy na ceny mesta Šamorín, a to: Cena PRO URBE, ktorá  sa udeľuje...
06. feb 2017.

Výskyt vtáčej chrípky, sčítanie hydiny

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda oznamuje spoluobčanom, že začiatkom februára v našom obvode bol zistený výskyt vtáčej chrípky. Z uvedeného dôvodu nariadila vykonať súpis hydiny a vtákov chovaných v zajatí, na území mesta. Týmto žiadame spoluobčanov,...
03. feb 2017.

9. februára bude najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods.  1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení  neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára 2017 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove DHZ Šamorín. Program: Otvorenie Správa o kontrole plnenia...
Oznámenie
02. feb 2017.

Vyhlásenie

Vážení čitatelia, obyvatelia nášho mesta sú pre nás rovnocenní a rovnako dôležití, nezávisle od ich národnej a národnostnej príslušnosti a od ich vierovyznania. Svoju prácu vykonávame v záujme všetkých občanov nášho mesta  tak, aby sme vytvorili tolerantné, demokratické, vzájomne...
01. feb 2017.

Vážení nepočujúci občania

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok,...
01. feb 2017.

Významné hodnotenie mesta Šamorín

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) udelilo pre mesto Šamorín významné hodnotenie  s predpokladom stabilného rozvoja. Celkom 2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané ...
30. jan 2017.

Porucha je odstránená

Porucha na plynovom potrubí na Hlavnej ulici je už odstránená, ulica je už otvorená.
30. jan 2017.

Hlavná ulica je uzavretá

Až do odvolania je uzavretá časť Hlavnej ulice – od starého Obchodného domu po Mestský úrad. Dôvodom je havarijný stav na plynovom potrubí.  
24. jan 2017.

Chrípkové prázdniny v Mliečne

Chrípka útočí plnou silou. Najviac chorých detí na území mesta je v Mliečne. Pre veľký počet chorých do konca týždňa je zavretá materská škola v Mliečne. Podobne je na tom aj v neďalekej základnej škole. Tam majú chrípkové prázdniny zatiaľ dnes a v stredu. Aká je situácia n...
24. jan 2017.

Kontajneri pre bezdomovcov budú do konca marca

Príchodom arktických mrazov na podnet šamorínskeho mestského úradu mestská polícia urobila monitoring bezdomovcov. Momentálne je v Šamoríne desať bezdomovcov. Mesto im ponúklo možnosť ubytovania v kontajneroch, ktoré sa nachádzajú na dvore mestskej polície. Pod podmienkou, ž...
272 nájdených