Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
- slideSpráva
25. sep 2017.

Policajná akcia na cestách nášho kraja

Zajtra, 26. septembra 2017 bude polícia v Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke aj formou objektívnej zodpovednosti. Vodiči, ak porušia zákon o cestnej premávke, nemusia byť zastavení a pokutovaní priamo na ceste, ale rozhodnutie o uložení sankcie...
- slideSpráva
25. sep 2017.

Oslava pre jubilantov v klube dôchodcov

Dnes v poobedňajších hodinách primátor mesta Gabriel Bárdos v mene samosprávy mesta zablahoželal Šamorínčanom, ktorí v auguste oslávili svoje 70., 75., 80., 85., alebo vyššie narodeniny. Primátor zaželal jubilantom veľa zdravia, následne odovzdal oslávencom dar...
- slideSpráva
25. sep 2017.

Blíži sa vykurovacia sezóna – dbajme na dodržanie preventívnych opatrení!

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou...
- slideSpráva
22. sep 2017.

Vznikne prírodný park v oblasti Žitného ostrova a Szigetköz?

septembra 2017 v priestoroch Fórum Inštitútu sa konala tlačová beseda z príležitosti zahájenia medzinárodného projektu Príprava Prírodného parku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných aktivít ochrany prírody (v skratke: Nat-Net Duna/Dunaj 2). Rovnaký vplyv Dunaja...
- slideSpráva
22. sep 2017.

Mestské zastupiteľstvo prijalo zmeny a doplnky územného plánu mesta

Počas svojho zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2017 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, prerokovalo zastupiteľstvo nášho mesta 14 správ a návrhov (materiály na rokovanie MsZ nájdete tu). Popri iných poslanci zobrali na vedomie správu nezávislého audítora...
- slideSpráva
22. sep 2017.

Do konca roka 2019 môže byť budova Koruny obnovená

Spoločný projekt samosprávy mesta Šamorín a Benediktínskeho prepošstva Svätého Móra v Győri podaný v rámci programu Interreg Slovensko – Maďarsko bol úspešný; vďaka tomu môže do novembra 2019 prebehnúť obnova budovy Koruny v centre Šamorína a rekonštrukcia budovy prepošst...
- slideSpráva
21. sep 2017.

Študentská olympijská kvapka krvi

Miestny spolok Šamorín, nadácia Slovenského olympijského výboru v spolupráci so Slovenským olympijským výborom, Národnou transfúznou službou SR a Slovenským Červeným krížom, realizuje dňa 25. septembra 2017, od 8:00 do 12:00 v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne projekt...
- slideSpráva
20. sep 2017.

Zajtra: policajná akcia na cestách TSK

Zajtra, 21. septembra 2017 bude polícia v Trnavskom kraji dohliadať na bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke, policajti budú využívať aj inštitút objektívnej zodpovednosti. V praxi to znamená, že vodiči, ak porušia zákon o cestnej premávke, nemusia byť zastavení a pokutovaní...
- slideSpráva
20. sep 2017.

Dnes sa konala slávnosť pre najmladších občanov Šamorína

V koncertnej sále Základnej umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho sa dnes konalo slávnostné privítanie najmladších občanov nášho mesta, narodených v druhom kvartáli tohto roka. Oslávencom a ich rodičom v mene samosprávy zablahoželal Csaba Orosz, viceprimátor mesta. Počet...
- slideSpráva
19. sep 2017.

Celoslovenská výtvarná súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet, 6. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na témy – zdravý životný štýl, – ako chcem tráviť voľný čas, – prezentovať...
19. sep 2017.

Aj naše mesto sa pripojí k iniciatíve Európsky týždeň mobility

Európska iniciatíva Deň bez áut vznikla v roku 2000; po jej úspechu sa od roku 2002, od 16. do 22. septembra každý rok koná Európsky týždeň mobility. Jeho poslaním je popri ochrane životného prostredia poskytnúť pre miestne zainteresované strany, aby prediskutovali rozličné...
- slideSpráva
18. sep 2017.

Zajtra: policajná akcia na cestách

19. septembra 2017 bude v okrese Dunajská Streda prebiehať policajná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania rýchlosti, alkohol a spôsob jazdy. Policajti sa budú zameriavať aj na vodičov, ktorí zvyknú počas šoférovania telefonovať. Polícia vodičom odporúča, aby jazdili bezpečn...
476 nájdených