Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
10. mar 2017.

Buďte opatrnejší na cestách!

Začiatkom budúceho týždňa v Šamoríne pokračuje oprava mestských komunikácií. Počas víkendu počítajte s doposiaľ neopravenými výtlkmi v nasledujúcich uliciach: Ulica Márie a Jasná ulica Mliečno: Stará cesta, Prvá ulica – pred Jednotou Čilistov: ulica Pri Hrádzi Vyššie uveden...
10. mar 2017.

Boli rozdané potravinové balíčky

Na nádvorí mestského podniku Area Šamorín s.r.o. dnes prebehlo ďalšie kolo rozdávania potravinových balíčkov, tentokrát 33 odkázaným rodinám nášho mesta. Zoznam odkázaných určilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je organizátorom celej akcie, časovo rozloženej v...
10. mar 2017.

Hasiči upozorňujú na možnosti vzniku jarných požiarov

Príchodom jari a veterného počasia Hasičský a záchranársky zbor opäť upozorňuje fyzické a právnické osoby na typické príčiny vzniku tzv. jarných požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, počas ktorého sa občanom...
09. mar 2017.

Triedený odpad – ako ďalej?

Dnes v Šamoríne zasadalo vedenie ZOHŽO – Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve. Hlavnou témou zasadnutia boli vyhliadky do budúcna v oblasti nakladania s triedeným odpadom. Ing. Ondrej Sárkány, vedúci kancelárie a sekretár združenia uviedol: náklady...
09. mar 2017.

Deň žien v Zariadení pre seniorov

Medzinárodný deň žien včera oslávili aj v Zariadení pre seniorov, ktoré bolo obnovené a odovzdané v roku 2015. Ku Medzinárodnému dňu žien pripravili krátky program pracovníci Centra voľného času v Šamoríne pod vedením Judit Botló.
09. mar 2017.

Hlasujme na materskú školu na Veternej ulici!

Materská škola na Veternej ulica úspešne zvládla prvé kolo súťaže  ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco. Hodnotiaca komisia, ktorá si vyberala zo 404 prihlásených, zaradila projekt šamorínskej škôlky s názvom ,,Zdravé deti – zdravá budúcnosť“ medzi tri najlepšie v regióne...
08. mar 2017.

Zomrela Anna Hecht

Dňa 7. marca 2017. navždy nás opustila známa osobnosť nášho mesta, mnohými ctená a milovaná pedagogička a zbormajsterka Anna Hecht. Anna Hecht sa narodila v roku 1949 v mestskej časti Mliečno. Maturitné skúšky zložila v Dunajskej Strede, učiteľský diplom a malý doktorát získal...
07. mar 2017.

Sociálny taxík – zostalo niekoľko otáznikov

Dňa 6. a 7. marca mali možnosť dôchodcovia a ostatní záujemcovia v klube dôchodcov na Pomlejskej ulici dozvedieť sa podrobnosti o prepravnej službe – sociálnom taxíku. Táto služba je v Šamoríne novinkou, preto vyvolala pomerne veľa otázok, ktoré sa snažila zodpovedať Ing. Edit...
06. mar 2017.

Začal sa zber smetí v okolí mesta

Dnes sa začal a v nasledujúcich dňoch pokračuje likvidácia ilegálnych skládok odpadu v okolí nášho mesta. Od rána bolo vyzbieraných a odvezených viac metrákov odpadu na zberný dvor v Šamoríne. V okolí mesta spôsobuje každý rok problémy najmä stavebný odpad, ktorý sa veľmi ťažko...
03. mar 2017.

Jarné práce sa rozbehli aj pri Pipagyújtó

Obnova okolia kultúrnej pamiatky Pipagyújtó, pomníku venovanému padlým v 1848-49, je v plnom prúde. Ako Arnold Kocsis, vedúci referátu životného prostredia MsÚ Šamorín už predtým uviedol, stav líp a pagaštanov v areály sa stal životu nebezpečným, okrem toho sa tu objavi...
02. mar 2017.

Začala sa oprava výtlkov

Dnešným dňom sa začala oprava výtlkov mestských komunikácií. Pracovníci spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. v nasledujúcich týždňoch pripravia cesty pre rekonštrukciu asfaltového povrchu. Lajos Vasi, referent spoločnosti pre údržbu mestských komunikácií uviedol: napriek tuhým mrazom...
01. mar 2017.

Sociálny taxík – už aj v Šamoríne

Vedenie mesta podpísalo zmluvu, na základe ktorej môže Občianske združenie Pro Bono so sídlom v Gabčíkove uviesť do skúšobnej prevádzky už behom tohto mesiaca tzv. sociálnu taxislužbu. Prepravnú službu a vozidlo prispôsobené k preprave osôb so zdravotným postihnutím budú môc...
291 nájdených