Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Čo sa môže stavať na území bývalého Datexu?

27. mar 2017.

Hocičo, domnievajú sa mnohí. Druhá modifikácia územného plánu mesta však jednoznačne stanovuje, že spomínané územie na rohu Kasárenskej a Jazdeckej bolo predvlani preklasifikované z priemyselného využitia na využitie bývania – a to so zámerom, aby na tomto obývanom území nemohla byť znovu naštartovaná priemyselná výroba, ktorá by oveľa viac zhoršovala životné podmienky záujmového územia.

Bývalá budova a územie Datexu bolo predmetom kúpno-predajnej zmluvy, súčasný investor, ktorý neskôr nadobudol túto nehnuteľnosť dražbou, podal žiadosť na prestavbu tejto nehnuteľnosti na bytové účely a hodlá tam vybudovať trojposchodový, t.j. štvorpodlažný bytový dom na poslednom podlaží so zúženým odskočným riešením. Ako Gabriel Bárdos, primátor mesta uviedol, na tento projekt bolo pred niekoľkými dňami zahájené územné konanie.

„V uplynulých dňoch sa na Mestskom úrade uskutočnilo stretnutie, o ktoré žiadal jeden z dotknutých obyvateľov, no zúčastnilo sa ich niekoľko desiatok – povedal. –  Počas stretnutia sme si objasnili možnosti uplatnenia námietok podľa zákona počas územného konania a vôbec počas celého povoľovacieho procesu. Chcel by som podotknúť, že územné konanie bolo zahájené aj podľa požiadaviek týchto obyvateľov, to znamená verejnou vyhláškou. Týmto úrad vyhovel aj žiadateľom, ktorí chceli byť účastníkmi konania i napriek tomu, že nie sú vlastníkmi susediacich nehnuteľností.“

Mesto už niekoľkokrát vyzvalo investora na zníženie počtu plánovaných bytov i naprojektovaných podlaží a to napriek tomu, že ich zámer je v súlade s platným územným plánom na túto lokalitu. O ďalšom vývoji veci budeme informovať na oficiálnej webovej stránke mesta.