Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2442 nájdených

246/2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

Dátum23. júla 2017.
PartnerZápadoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

243/2017 Zmluva o akceptácii platobných kariet (VÚB Banka )

Dátum17. júla 2017.
PartnerVÚB Banka

240/2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (BALA park, s.r.o.)

Dátum17. júla 2017.
PartnerBALA park, s.r.o.

239/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Méry János)

Dátum17. júla 2017.
PartnerMéry János

238/2017 Kúpna zmluva (Gabriel Ozogány)

Dátum17. júla 2017.
PartnerGabriel Ozogány

237/2017 Zmluva o nájme bytu (Ján Szegény)

Dátum17. júla 2017.
PartnerJán Szegény

236/2017 Zmluva o krátkodobom nájme majetku mesta (Jankó Csáder Brigita)

Dátum05. júla 2017.
PartnerJankó Csáder Brigita

235/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (ZO CSEMADOK, Šamorín)

Dátum05. júla 2017.
PartnerZO CSEMADOK, Šamorín

234/2017 Zmluva o nájme bytu (Michal Vass)

Dátum27. júna 2017.
PartnerMichal Vass

233/2017 Zmluva o nájme bytu (Csaba Litresics)

Dátum27. júna 2017.
PartnerCsaba Litresics

232/2017 Zmluva o nájme bytu (Attila Borbáš)

Dátum27. júna 2017.
PartnerAttila Borbáš

2442 nájdených