Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2427 nájdených

229/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Spoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru)

Dátum21. júna 2017.
PartnerSpoločnosť At Home Gallery pre umenie a kultúru

228/2017 Nájomná zmluva o dočasnom užívaní podperných bodov (Elvíra Vargová)

Dátum21. júna 2017.
PartnerElvíra Vargová

227/2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (ZSE a.s.)

Dátum12. júna 2017.
PartnerZSE a.s.

226/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (Hendyhelp – Šamorín o.z.)

Dátum12. júna 2017.
PartnerHendyhelp – Šamorín o.z.

225/2017 Zmluva o nájme bytu (Jarmila Nagyová)

Dátum21. júna 2017.
PartnerJarmila Nagyová

224/2017 Zmluva o nájme bytu (Koloman Pék)

Dátum21. júna 2017.
PartnerKoloman Pék

223/2017 Zmluva o nájme bytu (Gabriel Boráros)

Dátum21. júna 2017.
PartnerGabriel Boráros

221/2017 Zmluva o dielo (Empemont Slovakia s.r.o.)

Dátum21. júna 2017.
PartnerEmpemont Slovakia s.r.o.

220/2017 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (Západoslovenská distribučná a.s.)

Dátum12. júna 2017.
PartnerZápadoslovenská distribučná a.s.

219/2017 Zmluva o umožnení oddeleného zberu elektroodpadu (ASEKOL SK s.r.o.)

Dátum21. júna 2017.
PartnerASEKOL SK s.r.o.

218/2017 Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 (ZO Csemadok Šamorín)

Dátum05. júna 2017.
PartnerZO Csemadok Šamorín

217/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej hasičskej ochrany SR (Dobrovoľná požiarna ochrana)

Dátum05. júna 2017.
PartnerDobrovoľná požiarna ochrana

2427 nájdených