Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
2513 nájdených

319/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (Medisam s.r.o.)

Dátum16. nov 2017.
PartnerMedisam s.r.o.

318/2017 ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA (Západoslovenská distribučná, a.s.)

Dátum09. nov 2017.
PartnerZápadoslovenská distribučná, a.s.

315/2017 Zmluva o nájme bytu (Michal Peller)

Dátum26. okt 2017.
PartnerMichal Peller

314/2017 Zmluva o nájme bytu (Martina Majerníková)

Dátum27. okt 2017.
PartnerMartina Majerníková

313/2017 Zmluva o nájme bytu (Fabóková Zuzana)

Dátum26. okt 2017.
PartnerFabóková Zuzana

312/2017 Kúpna zmluva (Bánska Oľga rod. Cinkošová)

Dátum26. okt 2017.
PartnerBánska Oľga rod. Cinkošová

310/2017 Dodatok k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (BALA park, s.r.o.)

Dátum17. okt 2017.
PartnerBALA park, s.r.o.

309/2017 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom (Zberné suroviny Žilina a.s.)

Dátum17. okt 2017.
PartnerZberné suroviny Žilina a.s.

308/2017 SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (Egomotion s.r.o.)

Dátum17. okt 2017.
PartnerEgomotion s.r.o.

307/2017 Kúpna zmluva (Jozef Szabados)

Dátum08. okt 2017.
PartnerJozef Szabados

2513 nájdených