Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Do budúceho augusta bude cesta Medzi Šámotom a Kvetoslavovom uzavretá

13. nov 2017.

Od stredy, t. j. od 15. novembra 2017 bude miestna komunikácia medzi mestskou časťou Šámot a cestou spájajúcou Kvetoslavov a Čukársku Paku z dôvodu budovania rýchlostnej komunikácie R7 uzavretá. Uzávierka miestnej komunikácie potrvá do 31. augusta 2018.