Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Dovolenka v Chorvátsku – za nezaplatenú pokutu môže hroziť trest odňatia slobody

13. júla 2017.

Mnoho občanov SR aj tohto roku sa chystá na dovolenku na známe letoviská Chorvátska. Vychádzajúc zo skúseností minulých rokov, slovenskí policajti budú pôsobiť v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska aj tento rok – konkrétne v Splitsko-dalmatínskej a Primorsko-goranskej oblasti. Riaditeľstvo Policajného zboru SR vydalo rozsiahli praktický manuál pre vodičov a dovolenkárov, ktorý okrem iného obsahuje najdôležitejšie informácie ohľadne bezpečnosti cestnej premávky a platných predpisov, pokút, dopravných nehôd, poistení a straty alebo odcudzenia cestovných dokladov. V súvislosti s pokutami uvádza, že v Chorvátsku je podľa Priestupkového zákona v platnosti „Register nezaplatených pokút“, v ktorom sú evidované osoby, ktoré v stanovenej lehote neuhradili uloženú pokutu. Ak priestupca nezaplatil peňažný trest v stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priestupku, peňažný trest mu môže byť zamenený za trest odňatia slobody.
Manuál, ktorý si môžete prečítať pod našim článkom, uvádza aj najdôležitejšie telefónne čísla pre núdzové situácie.

Zdroj: Prezídium PZ SR
Ilustračný záber: hirhatar.com

Letöltés (PDF, 354KB)