Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Ilegálne umiestnený billboard bol odstránený

15. mar 2017.

Pracovníci spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. v týchto dňoch odstránili billboard, ktorý bol ilegálne umiestnený pri ceste I/63, v tesnej blízkosti Pipagyújtó. Na billboard upozornil Mestský úrad v Šamoríne v septembri minulého roku príslušný krajský úrad a inšpektorát dopravnej polície. Následne v októbri bolo stavebným úradom vydané povolenie na odstránenie tabule, ale v dôsledku toho, že majiteľ billboardu je neznámy, nemohol byť vyzvaný na jeho odstránenie. Podľa platných právnych predpisov sa mal o odstránenie tabule postarať krajský úrad, čo sa nestalo; preto MsÚ v Šamoríne požiadal vyššie menovanú firmu o riešenie situácie. Spolupracovník MsÚ zároveň opäť požiadal Odbor cestnej dopravy Okresného úradu v Trnave a stavebný úrad, aby podnikli ďalšie kroky na odstránenie ostatných, ilegálne umiestnených reklamných tabúľ.

Odstránený billboard si môže jeho majiteľ prevziať v sídle spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. (Bratislavská 88/23).