Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Maďarský ultramaratonec navštívil ZŠ Korvína

12. okt 2017.

Maďarský ultramaratonista Pál Hidvégi-Üstös dnes v predpoludňajších hodinách bol hosťom Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Mateja Korvína. Športovec ako prvý na svete sa rozhodol zdolať 3000 kilometrový úsek pozdĺž Dunaja, od Čierneho lesa v Nemecku až po riečnu deltu v Rumunsku. Jeho cieľom je, aby týmto jedinečným športovým výkonom poukázal na ekologické aspekty premávky a dopravy v roku, keď Maďarsko je predsedajúcou krajinou Dunajskej stratégie. V mene samosprávy mesta Šamorín športovca privítal viceprimátor Csaba Orosz, ktorý v kártkosti oboznámil žiakov s doterajšími výsledkami ultramartonca. Hidvégi-Üstös žiakov základnej školy povzbudzoval k zdravej životospráve a upozornil aj na dôležitosť ekologického správania a ochrany životného prostredia. Po stretnutí bežec pokračoval smerom ku obci Kyselica.
Dunaj nie je len zdrojom pitnej vody, ale aj dôležitou dopravnou trasou, obľúbeným miestom pre relax, kultúrne a športové podujatia. Dunajská stratégia je politickým nástrojom regionálnej politiky Európskej únie vytvorený s účelom riešiť spoločné problémy regiónu a zosúladiť rozvojovú politiku 14 podunajských krajín. Slovensko spolu s Maďarskom koordinuje v rámci 11 prioritných oblastí ochranu vôd, využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovanie ekologických rizík.
Ako prípravu na beh absolvoval Hidvégi-Üstös pred dvomi mesiacmi 750 kilometrov na svojom 150 rokov starom velocipéde pozdĺž brehov Dunaja v Maďarsku, počas ktorého konzultoval so zástupcami podunajských miest a obcí o plánoch súvisiacich s rozvojom regiónu. Zároveň ich informoval aj o možnostiach a zámeroch Dunajskej stratégie.
Beh pozdĺž Dunaja bol zahájený v Donaueschingene dňa 21. septembra 2017. Trasa vedie cez územie desiatich krajín, podľa plánov dôjde Hidvégi-Üstös do cieľa 8. decembra 2017 v Rumunsku. Akciu podporuje ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska ako inštitúcia poverená výkonom predsedníctva Dunajskej stratégie.