Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Menia sa cestovné poriadky autobusov, môžeme ich pripomienkovať do 29. septembra

13. sep 2017.

Trnavský samosprávny ako objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme oznamuje cestujúcej verejnosti, že na svojom webovom sídle, v sekcii dopravy zverejní dňa 18. septembra 2017 návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2017/2018, ktoré je možné pripomienkovať do 29. septembra 2017. Požiadavky môžete zasielať mailom alebo písomne dopravcovi a na vedomie TT SK, odboru dopravnej politiky.
V prílohe nášho článku nájdete zoznam dopravcov, ktorí zabezpečujú svojimi linkami dopravnú obslužnosť nášho mesta a podmienky pripomienkovania.