Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Menia sa podmienky poskytovania župných štipendií

2019. júl. 22

Na základe uznesenia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja vstúpilo do platnosti nové všeobecno-záväzné nariadenie č. 49/2019 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK, ktoré nahrádza VZN 14/2008. Na základe VZN v novom školskom roku je možno štipendium poskytnúť žiakom stredných škôl na základe žiadosti alebo návrhu na poskytnutie štipendia v nasledovných oblastiach: podpora žiakov v sociálnej núdzi, podpora talentovaných žiakov v oblasti športu, podpora mimoriadnych výsledkov žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádach, podpora žiakov prvých ročníkov, ktorí vstúpili do systému duálneho vzdelávania.
VZN v celom znení a tlačivá pre podanie žiadosti nájdete pod našim postom vo formáte PDF.

Download (PDF, 697KB)

Ilustračný záber: pravda.sk