Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Nie je to beznádejné – naša mládež miluje knihy!

15. mar 2017.

Marec je okrem iného aj Mesiacom kníh a tým pádom vytvára priestor, aby sme sa trocha venovali budúcnosti kníh a čitateľským zvyklostiam v ére tabletov, počítačov a smartfónov. Oslovili sme spolupracovníčky Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne.

„Viac-menej je to len mýtus, že súčasné deti knihy nečítajú – uvádza Ilona Pirk, vedúca knižnice. – Skôr sa stretávame s trendom, že v ranom detstve, do veku 10-11 rokov prečítajú nesmierne množstvo kníh, potom sa od nich oddialia a neskôr, ako dospelí, sa k nim vracajú. Počet našich detských čitateľov z roka na rok pribúda; k príležitosti Mesiaca knihy napríklad už v prvom marcovom týždni nás navštívilo viac, ako štyristo žiakov našich škôl, čo prinieslo až sedemdesiat nových čitateľov.”

Knižnica v Šamoríne ponúka až 42 tisíc aktívnych knižných titulkov; väčšinu tvoria samozrejme publikácie vydané v slovenskom a v maďarskom jazyku, ale nechýbajú ani anglická a nemecká literatúra. V čitárni je k dispozícii až 33 titulkov denníkov, týždenníkov, časopisov a magazínov, staršie čísla sa dajú aj vypožičať.

„Za štyri eurá ročne sú u nás prístupné tie isté knihy, ktoré ponúkajú kníhkupectvá; veľa starších ľudí práve z tohto dôvodu sa stáva našim verným čitateľom. Sumu získanú z členských príspevkov míňame výlučne na kúpu nových kníh, vďaka čomu do našej knižnice pribúda ročne približne dvetisíc nových titulkov. Polovicu z nich získame ako dar alebo prostredníctvom rôznych projektov“ – hovorí knihovníčka Erika Lukács.

Inštitúcia organizuje množstvo podujatí – literárne besedy, stretnutia so svetobežcami, ale aj prednášky na iné témy. Deti v predškolskom veku majú možnosť počas návštevy knižnice zapojiť sa do interaktívnych hier.

„Keďže v Šamoríne nemáme veľké nákupné centrá, sobotňajšie dopoludnia bývajú u nás dosť rušné – totiž veľa rodín ich trávi práve u nás” – dodáva Ilona Pirk.

Otváracie hodiny Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho:

pondelok: 13:00 – 16:00

utorok – štvrtok: 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00

piatok: 13:00 – 16:00

sobota: 8:00 – 12:00