Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Odborné fórum riaditeľov školských zariadení

11. okt 2017.

Dnes sa konalo na Základnej škole Mateja Bela za účasti riaditeľov školských zariadení nášho mesta a Mgr. Štefana Vajasa, vedúceho Školského úradu odborné fórum. Na zahájení podujatia bol prítomný aj Csaba Orosz, viceprimátor mesta Šamorín. Pred odbornou časťou stretnutia riaditeľka základnej školy Mgr. Magdaléna Vajasová oboznámila zúčastnených so zmenami a modernizáciou, ktoré v posledných rokoch prebehli na tejto škole. Ako uviedla, do školskej jedálne boli vďaka Nadácii Renáty Zmajkovičovej zakúpené nové stoly a stoličky, výmena radiátorov, žalúzia, nerezových pultov a maľovka bola realizovaná z rozpočtu zariadenia. Z poukázania dvojpercentného podielu dane rodičmi v prospech školy bolo technické vybavenie rozšírené o 14 interaktívnych tabúľ.
Z rozpočtu mesta bola v roku 2017 vyčlenená suma 20 tisíc eur na rekonštrukciu šatní ZŠ Mateja Bela a ďalších 5 tisíc na výmenu okien. Na izoláciu strechy bolo vyplatených 32 tisíc eur, kým na rekonštrukciu osvetlenia ďalších 12 tisíc. Mesto Šamorín dalo vypracovať projektovú dokumentáciu aj na kompletnú rekonštrukciu elektriky, ktorá je rozdelená na 3 etapy; na prvú etapu Mesto požiadalo dotáciu.