Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Poďakovanie

12. apr 2017.

Primátor mesta Šamorín týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii a realizácii Dňa mesta, ktoré sa konalo 8. apríla 2017 v MsKS, ako aj účinkujúcim, ktorí svojím vystúpením spestrili slávnostný akt odovzdania ocenení mesta.