Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Info o prerušení distribúcie elektriny v Šamoríne

Info o prerušení distribúcie elektriny v Šamoríne, viac dní aj rôzne časy a miesta podľa príloh:  

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 268/2023 Lokalita: Poľná ulica, parc. č.: 316/1  k.ú. Šamorín Žiadateľ: Mgr. Attila Ürge, Poľná 27, 931 01 Šamorín Stručný opis predmetu...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 4538/2022 Lokalita: Pažitná ulica, parc. č.: 3074/6  k.ú. Šamorín Žiadateľ: Beata Da Silva, Dunajská 132, 900 432 Hamuliakovo, ako zástupca...
993 nájdených
Skip to content