Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Vláda SR schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky.

V najbližších týždňoch sa očakáva nástup nového variantu Omikron. Vláda SR preto na dnešnom rokovaní schválila nový súbor opatrení, tzv. covid manuál, na základe ktorého pripraví Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášky. Do platnosti vstúpia v stredu 19. januára 2022. V príloh...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 5747/2021 Lokalita: Slnečná ulica, parc. č.: 1663/1  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 06.12.2021 Žiadateľ: Gymnázium Milana Rastislava...
840 nájdených