Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 712/2024 Lokalita: Priemyselná ulica, parc. č.: 946/8  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 16.02.2024 Žiadateľ: Ing. Kašša Mila...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 549/2024 Lokalita: Hrnčiarska ulica, parc. č.: 2149  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.02.2024 Žiadateľ: Horváthová Kitti, Lipová 1,...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 440/2024 Lokalita: Podlesná ulica, parc. č.: 1016/379  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 29.01.2024 Žiadateľ: IZO-BAU s.r.o...
1151 nájdených
Skip to content