Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Ponuka pracovného miesta – príslušník mestskej polície

28. dec 2017.

Mesto Šamorín – Mestská polícia v Šamoríne obsadzuje voľné pracovné miesta na pracovnej pozícii príslušník mestskej polície – člen hliadky.

Uchádzač(ka) musí spĺňať nasledovné požiadavky:

  1.    a)      úplné stredné vzdelanie,
  2.    b)      vek minimálne 21 rokov,
  3.    c)      bezúhonnosť,
  4.    d)      zdravotná a psychická spôsobilosť na prácu príslušníka a na prácu v noci,
  5.    e)      vodičský preukaz skupiny B,
  6.    f)      ovládanie úradného jazyka (slovenského jazyka).

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné doložiť:

  1. profesijný životopis,
  2. doklad o nadobudnutom vzdelaní alebo jeho overená kópia,
  3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  4. súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania prosíme zasielať na adresu:
Mesto Šamorín – Mestská polícia
Hlavná 37
931 01 Šamorín