Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Samospráva nášho mesta obdržala ďakovný list od SAŽP

20. nov 2017.

Samospráva mesta Šamorín obdržala v týchto dňoch ďakovný list od Ing. Mateja Ovčiarku, generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) za účasť v medzinárodnej kampani Európsky týždeň mobility 2017. „Do tohtoročnej kampane sa spolu s Vami prihlásilo až 49 slovenských miest a obcí, čím sme presiahli minuloročný počet prihlášok o 2 samosprávy. Celkovo sa do ETM 2017 zapojilo 50 krajín, spomedzi ktorých sa Slovensko umiestnilo na krásnom 13. mieste“ – píše sa v liste. Počas Dňa mobility, ktoré sa v našom mesta konalo 21. septembra 2017, zorganizovala mestská samospráva v spolupráci s Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR v Dunajskej Strede a Miestnou organizáciou Slovenského Červeného kríža v Šamoríne pre žiakov základných škôl a žiakov špeciálnej základnej školy výchovno-vzdelávaciu akciu zameranú na testovanie a prehĺbenie poznatkov žiakov o pravidlách cestnej premávky.
Cieľom kampane Európsky týždeň mobility je každoročne zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy, ako aj motivovať samosprávy k realizácii aktivít a opatrení, ktoré vedú k udržateľnej mobilite v slovenských mestách a obciach a prispieť tak k ochrane životného prostredia.