Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mesto plné života

Mesto Šamorín rozprestierajúce sa na území Horného Žitného ostrova je mestom s bohatou históriou, ktoré si aj pri dynamickom vývoji posledných desaťročí zachovalo svoj malomestský, rodinný charakter.

Verejné priestranstvá, miestna architektúra a množstvo zelene ponúkajú vhodné podmienky pre každodenný život. Pozitívom mesta je jeho mnohotvárnosť, vyplývajúca z početných príležitostí kultúrneho a športového vyžitia. Vďaka viacerým školským a predškolským zariadeniam, existujúcim službám pre obyvateľov a možnostiam podnikania je mesto vzdelávacím a hospodárskym centrom okolia, pričom ponúka aj širokú paletu možností pre zábavu a oddych. Stačí ak spomenieme lesopark Pomlé, multifunkčný a športový areál pri Dunaji a iné možnosti strávenia voľného času v prírode a na nábreží Dunaja. Obyvatelia mesta vždy tvorili a tvoria súdržnú spoločnosť. V minulosti tu udržiavali miestni remeselníci svoje stáročné tradície. Dnes mesto obohacuje jeho viacjazyčnosť, spolužitie niekoľkých národností, hlavne Slovákov a  Maďarov.

Snahou mesta je, aby sa tu každý cítil čo najlepšie a Šamorín mohol nazývať svojim domovom.

Skip to content