Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

 

  • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK Oprava cien nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov od 1.1.2017 do 31.3.2017

    Letöltés (PDF, 277KB)

  • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

    Letöltés (PDF, 346KB)

  • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

    Letöltés (PDF, 353KB)