Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. štvrťrok 2019

  Letöltés (PDF, 35KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za I. štvrťrok 2019

  Letöltés (PDF, 355KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € s DPH za I. štvrťrok 2019

  Letöltés (PDF, 340KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za IV. štvrťrok 2018

  Letöltés (PDF, 348KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2018

  Letöltés (PDF, 351KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2018

  Letöltés (PDF, 346KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2018

  Letöltés (PDF, 348KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za IV. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  Letöltés (PDF, 348KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK Oprava cien nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov od 1.1.2017 do 31.3.2017
  GDE Error: Requested URL is invalid
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  GDE Error: Requested URL is invalid

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  GDE Error: Requested URL is invalid