Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za I. štvrťrok 2021

  Download (PDF, 282KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za I. štvrťrok 2021

  Download (PDF, 316KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za IV. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 283KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za IV. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 353KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za III. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 342KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za III. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 363KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za II. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 342KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za II. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 355KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za I. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 352KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za I. štvrťrok 2020

  Download (PDF, 344KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za IV. štvrťrok 2019

  Download (PDF, 368KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za IV. štvrťrok 2019

  Download (PDF, 346KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za III. štvrťrok 2019

  Download (PDF, 423KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € za III. štvrťrok 2019

  Download (PDF, 205KB)

 • Súhrnná správa o zadávaní ZNH nad 5.000.- € Il. Q 2019

  Download (PDF, 343KB)

 • Súhrnná správa nad 1000 € II. štvrťrok 2019

  Download (PDF, 363KB)

 • Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za I. štvrťrok 2019

  GDE Error: Requested URL is invalid

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK s cenou nad 1000.- € s DPH za I. štvrťrok 2019

  GDE Error: Requested URL is invalid

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU s cenou nad 5000.- € s DPH za I. štvrťrok 2019
  GDE Error: Requested URL is invalid
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za IV. štvrťrok 2018

  Download (PDF, 348KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2018

  Download (PDF, 351KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2018

  Download (PDF, 346KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2018

  Download (PDF, 348KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za IV. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  Download (PDF, 348KB)

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK Oprava cien nad 5.000.- € za I. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov od 1.1.2017 do 31.3.2017
  GDE Error: Requested URL is invalid
 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za II. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  GDE Error: Requested URL is invalid

 • SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5.000.- € za III. štvrťrok 2017 v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

  GDE Error: Requested URL is invalid