Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Úspešné zavŕšenie vzdelávania vekovej kategórie 50+

03. jan 2019.

Téma vzdelávania a získavania nových zručností v zrelom veku, súvisiaca s aktivizovaním seniorov v osobnej, pracovnej a spoločenskej rovine, je jednou z nosných tém súčasnosti. Od októbra do decembra 2018 prebiehalo v našom meste niekoľko vzdelávacích kurzov, určených pre ľudí nad 50 rokov, ktoré boli organizované v rámci jedného z programov Európskej Únie. Celkovo sa do vzdelávania (kurzy anglického jazyka, maďarského jazyka, využívania inteligentných zariadení a e-administrácie) zapojilo 35 obyvateľov zo Šamorína a okolia. Všetky kurzy boli nastavené na úroveň začiatočníkov a postupovalo sa podľa možností a potrieb samotných účastníkov tak, aby získali čo najlepšie základy a aby po celý čas zostali motivovaní. Projekt sme zakončili slávnostným odovzdávaním absolventských certifikátov, ktorého sa zúčastnilo aj vedenie mesta. Napriek tomu, že pravidlá projektu vymedzili trvanie kurzov len na niekoľko týždňov, absolventi boli s ich priebehom a výsledkami spokojní, preto v tejto aktivite budeme naďalej v čo najvhodnejšej forme pokračovať.
Projekt implementovala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok, veľká vďaka patrí Základnej škole Mateja Bela, ktorá poskytla kvalitné priestory a mestu Šamorín za organizačnú a propagačnú pomoc.

Autor a foto: RRA Senec-Pezinok
Ilustračný záber: eduline.hu