Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
Tel.: 155

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
tel. +421-(0)31-562 22 22
(tiesňové volanie 150 alebo 112)
www.dhzsamorin.sk

POLÍCIA
tel. +421-(0)31-562 3755
(tiesňové volanie 158)

MESTSKÁ POLÍCIA
tel. +421-(0)31-562 32 70
(tiesňové volanie 159)

Daňový úrad Šamorín
031/562 41 61,
031/562 41 72

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
031/562 20 63

POŠTA
tel. +421-(0)31-562 24 95, 562 36 28, 562 23 39, 562 22 27

Smerové číslo Šamorína pri volaní v SR
031

Smerové číslo pri volaní zo zahraničia
00421 31

S O S integrovaný záchranný systém
112

Zdroj neobmedzených informácií / CP vlakov a  autobusov, turistické informácie,ponuka reštaurácií, ubytovanie
12111

MESTSKÝ ÚRAD
tel. +421-(0)31-59 00 418,
fax: +421-(0)31-59 00 400

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
tel. +421-(0)31-562 33 22, 562 22 41
www.mskssamorin.sk

KNIŽNICA ZSIGMONDA ZALABAIHO
tel. +421-(0)31-590 27 97
www.kniznicasamorin.sk

MESTSKÝ VLASTIVEDNÝ DOM
tel. +421-(0)31-562 21 65

POHREBNÍCTVO
Tel.:0905 724 777.  0908 720 843,   031/562 2476

Skip to content