Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V meste pribudnú nové názvy ulíc

2019. okt. 02

Samospráva nášho mesta v zmysle viackrát novelizovaného všeobecne záväzného nariadenia o pomenovaní ulíc a iných verejných priestranstiev č. 9/2009 koncom júla zverejnila výzvu, aby občania do 16. augusta 2019 navrhli názvy nových ulíc v obytnom parku Labyrint. Do daného termínu prišlo štrnásť návrhov, o ktorých 28. augusta rokovala komisia kultúry. Svoje stanovisko potom predložila na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
„Neboli sme v ľahkej situácii, keďže sme chceli presadiť do praxe požiadavku, aby naše ulice neboli pomenované len podľa rastlín. Odznel rad argumentov pre a proti, kým po dlhej diskusii sa napokon zrodila dohoda, ktorá odzrkadľuje všeobecný názor,“ informoval predseda komisie kultúry Péter Varju. Poslanec a člen kultúrnej komisie János Méry bol najväčším zástancom toho, aby nové šamorínske ulice boli pomenované po slávnych rodákoch, alebo po bývalých honoch a miestnych geografických útvaroch. Takéto návrhy inak predložili aj obyvatelia. „Pomenovaním ulíc po bývalých popredných osobnostiach chceme posilniť lokálpatriotizmus. Návrh akceptovali aj ostatní členovia komisie, keďže viacerí z nich takéto riešenie už v minulosti navrhovali. Komisia kultúry vypracuje zoznam osôb, ktoré bez ohľadu na ich národnostnú či inú príslušnosť čosi pre Šamorín urobili. Bude to teda zoznam osôb, po ktorých by sa dali pomenovať nové ulice,“ uviedol János Méry s tým, že mesto sa aj v budúcnosti chce uberať týmto smerom.
Podľa predsedu komisie kultúry tento zoznam by mohol byť predložený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu do konca roka.
Keďže dve spomedzi šiestich nových ulíc sú v podstate pokračovaním už existujúcich ulíc, budú pomenované podľa nich ako Obilná ulica – Gabona utca, respektíve Astrová ulica – Őszirózsa utca. Ďalšie štyri ulice sa budú volať Gančházska ulica – Gancsházai utca, Becskedská ulica – Becskedi utca, Bazová ulica – Bodza utca, Ulica Károlya Kunszta – Kunszt Károly utca.
Károly Kunszt bol ornitológ európskeho významu, vášnivý poľovník a zberateľ, spolupracovník Uhorského ornitologického centra, ktoré bolo založené v roku 1893. Jeho práce uchováva aj Slovenské národné múzeum. Pôsobil aj ako učiteľ a kantor v šamorínskej evanjelickej elementárnej škole. Založil ochotnícky súbor a spevokol, ktoré výrazne obohatili kultúrny život nášho mesta.