Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Výtlky na mestských komunikáciách sú odstránené

17. mar 2017.

Dnešným dňom bola dokončená oprava výtlkov mestských komunikácií, počas ktorej bolo odstránených 173 porúch krytu vozovky, použitím 36,5 ton asfaltovej zmesi.

Spoločnosť Area Šamorín, s.r.o. žiada obyvateľov mesta, aby prípadné ďalšie výtlky, zistené počas jarných mesiacov, nahlásili p. Lajosovi Vasimu na tel. čísle 0908-735 700. Obnova mestských komunikácií by mala pokračovať v apríli.