Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Dnes sa začína medzinárodné umelecké sympózium DUNART. COM7

10. aug 2017.

Medzinárodné umelecké sympózium DUNART. COM7 sa usporadúva v čase  11. – 20. augusta 2017 v našom meste už po siedmykrát. Prvoradým cieľom sympózia je vytváranie kontaktov v umeleckej spoločnosti medzi talentovanými domácimi a zahraničnými, medzi profesionálne uznanými a mladými usilovnými umelcami, a po vzájomnom osvojení si umeleckých pracovných metód a myslení vytvoriť nový intelektuálny spolok.
Sympózium je každoročne tematické. Názov a tematika siedmeho stretnutia je: „PRAH SVETLA”.
„Vtedy Boh povedal: Buď svetlo ! A svetlo bolo.„ / Ter. 1,3/
Prvoradou úlohou umenia vždy bolo stvorenie spojenia medzi Božskou sférou a človekom. Zjavnenie týchto svetelných prahov, brán alebo okien je úlohou umenia, a môže to uskutočniť len vtedy, ak je úmysel tvorby naozaj nepoškvrnený-čistý.
„Umenie, ktoré hľadá spojenie s Bohom, sa už v počiatkoch stretne zoči-voči s problematikou svetla. Veď každý z nás má určitý osobný vzťah k svetlu.“
 – hovorí László Beke. Osobné zážitky a text vo Svätom písme odkazujúci na svetlo môžu spoločne vyznievať. Svetlo v Biblii predstavuje buď Boha samého, alebo jeho skutky, či smer cesty vedúci k nemu. Pre osobný zážitok však môžeme myslieť na tvorivých umelcov, ktorí považujú za svoju úlohu zachytiť vzťah Boha a človeka svetelnými motívmi.
Tvoriví umelci sympózia na uvedené myšlienky reflektujú vo svojich tu vytvorených dielach. Peňažnú čiastku z predaja sponzorských diel umelci sympózia venujú na pamätník do Šamorína s názvom „VYSŤAHOVANIE“ od sochára Györgya Lipcseyho s Munkácsyho ocenením.

Zdroj: tlačová správa DUNART.COM7