Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zomrel Ernő Ozogány, „posledný polyhistor“ Žitného ostrova

02. aug 2017.

Dnes nás vo veku 66 rokov navždy opustil spisovateľ, historik vedy a techniky, polyhistor Ernő Ozogány.
Ernő Ozogány sa narodil dňa 14. mája 1951 v Budapešti po tom, čo jeho rodičia boli po druhej svetovej vojne vysídlený z Československa. Rodina sa vrátila do Mliečan až v roku 1955. Po maturitách na gymnáziu v Šamoríne získal v roku 1975 diplom zvukového a obrazového inžiniera v Prahe. Pracoval ako zvukový technik v Slovenskej televízii, neskôr pôsobil ako technický námestník riaditeľa v bratislavskom Istropolise. Už ako poslucháč univerzity sa zapojil do práce študentskej organizácie Ady Endre Diákkör a publikoval v literárnom magazíne Homokóra. Tieto pokusy môžeme považovať za jeho prvý prejav literárnych ambícií.
Písal poviedky, jeho články vychádzali v týždenníkoch Hét, Vasárnapi Új Szó a v detskom mesačníku Tábortűz, prekladal učebnice a rozhlasové hry. O históriu vedy sa začal aktívne zaujímať už v 70-ich rokoch minulého storočia, avšak jeho prvé knihy v tejto tematike vyšli až po páde komunizmu. Samostatne a so svojimi spoluautormi vydal napísal a vydal vyše pätnásť publikácií. Svoju poslednú, rozsiahlu monografiu venoval minulosti a súčasnosti mestskej časti Mliečno. Vzhľadom na jeho mimoriadne široký okruh záujmov a vzdelanie ho nazval László Végh, riaditeľ Bibliotheca Hungarica v Šamoríne „posledným polyhistorom“ Žitného ostrova.
Vedenie nášho mesta vyjadruje úprimnú sústrasť smútiacej rodine.
O mieste a čase konania pohrebu Ernő Ozogánya prinesieme bližšie informácie na oficiálnej webovej stránke mesta Šamorín neskôr.

Foto: Facebook