Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zverejnenie výsledku výberového konania

23. júna 2017.

Zverejnenie výsledku výberového konania

Dňa 15.6.2017 sa uskutočnilo na MsÚ v Šamoríne výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. s nasledovným výsledkom:

a) zhodnotenie priebehu výberového konania : úspešné
b) poradie uchádzačov výberového konania :
1. Ing. Boris Rozmuš
2. Ing. Martin Polovka, PhD.
3. Ing. Jana Bachmanová
4. PhDr. Renáta Klauková
5. MVDr. Szilárd Kún

Výberová komisia sa uzniesla na základe výsledkov výberového konania navrhnúť Mestskému zastupiteľstvu v Šamoríne na vymenovanie do funkcie konateľa MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. uchádzača:

Ing. Boris Rozmuš

V Šamoríne, dňa 23. 06. 2017

Gabriel Bárdos
primátor mesta