Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2021. mar. 05

Sčítanie obyvateľov 2021: Prekročili sme celoslovenský priemer!

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenska bolo spustené 15. februára a potrvá až do 31. marca. Podľa najčerstvejších údajov Štatistického úradu SR do samosčítania za posledné necelé tri týždne prostredníctvom webovej stránky scitanie.sk sa zapojila približne polovica obyvateľov...
- Správa •
2021. mar. 05

V pondelok bude zahájené riadne vyučovanie na našich školách

Po dlhej prestávke v pondelok 8. marca približne dvesto žiakov základných škôl v Šamoríne opäť zasadne do školských lavíc. Vedenie mesta a škôl kontaktovalo rodičov predvčerom; výsledkom toho je, že na prvom stupni ZŠ Mateja Bela bude riadne vyučovanie obnovené pre 120, na Z...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 638/2021 Lokalita: Vodárenská ulica, parc. č.: 1559  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 16.02.2021 Žiadateľ: Ing. Roland Bielčík...
5 nájdených