Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2024. jún. 13

Do pozornosti poskytovateľov ubytovania: oznamovacia povinnosť je stále v platnosti

Ekonomický odbor Mestského úradu v Šamoríne oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 10. VZN mesta Šamorín č. 912023 o miestnych daniach je platiteľ dane...
- Správa •
2024. jún. 13

Obec Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie na post riaditeľa ZŠ

Obec Dunajská Lužná vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Dunajskej Lužnej s termínom nástupu 1. septembra 2024. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky, ako aj požadované doklady prinášame pod našim príspevkom. Žiadosť o účasť na výberovom...
2 nájdených
Skip to content