Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Spis číslo: 3837/2024 Lokalita: Mestský majer, parc. č.: 2291, 2292/2, 2295/2, 2294/1, 2296/1, 2297  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti :...
- Správa •
2024. júl. 01

Letné otváracie hodiny mestskej knižnice

Oznamujeme čitateľskej verejnosti, že Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho bude počas letných prázdnin, od 1. júla do 31. augusta 2024 otvorená nasledovne: pondelok: od 13.00 do 16.00 hod. utorok: od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00 hod. streda: od 9.00 do 12.00 hod a od...
4 nájdených
Skip to content