Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2024. júl. 08

Do pozornosti poskytovateľov ubytovania: oznamovacia povinnosť je stále v platnosti

Ekonomický odbor Mestského úradu v Šamoríne oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 10. VZN mesta Šamorín č. 912023 o miestnych daniach je platiteľ dane –...
4 nájdených
Skip to content