Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Šport •
2011. jan. 26

Podpora športových aktivít v roku 2011

V súlade s § 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 2/2005 o podmienkach poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šamorín, v znení VZN č. 3/2008 a 9/2008 Mesto Šamorín zverejňuje výzvu

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 14.10.2011 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice s číslami domov:
- Aktuality • Samospráva •
2011. jan. 20

Viacročný rozpočet mesta na roky 2011-2013

Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa 18. 1. 2011 prerokovalo a schválilo návrh viacročného programového rozpočtu mesta na r. 2011-2013

Výzva Západoslovenskej energetiky

Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst.l o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov...
- Aktuality • Oznámenie •
2010. nov. 22

UZNESENIE ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISIE Č. 31

Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.

Hasičská súťaž o Pohár primátora mesta Šamorín

Dňa 4. septembra 2010 sa v areáli šamorínskej hasičskej zbrojnice konal XVIII. ročník tradičnej hasičskej súťaže o Putovný pohár primátora mesta, na ktorom sa zúčastnilo 32 hasičských družstiev, z toho 24 v kategórii muži, 6 v kategórii ženy a 2 maďarské súťažné družstvá ...

Vernisáž výstavy Istvána Pokstallera s názvom Drevorezby

Je tradíciou, že na vernisážach výstav miestnych umelcov sa v kultúrnom stredisku stretávajú obyvatelia nášho mesta ako jedna veľká rodina a výstavná sieň je zaplnená do posledného miesta. Tak to bolo aj 27. septembra na otvorení výstavy Istvána Pokstallera s názvom...
- Aktuality • Oznámenie •
2010. sep. 08

18. septembra sa koná referendum

18. septembra sa vykoná na Slovensku referendum od 7.00 do 22.00 hod. s otázkami:
- Aktuality • Samospráva •
2010. sep. 03

OZNÁMENIE

V zmysle § 11a ods. 2 písm. c/ zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov bola vymenovaná M á r i a H o r v á t h o v á za zapisovateľku do mestskej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy mes...
- Aktuality • Kultúra •
2010. sep. 01

Vernisáž výstavy

AT HOME GALLERY pozýva Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy: Robbin Ami Silverberg - Nothing is until uttered in a clear voice & András Böröcz - Yad (USA) dňa 3. septembra 2010, o 19.00 hod

Festival Pomlé v parku Pomlé a na jeho obnovenom javisku

15. septembra 2010 v Šamoríne v parku Pomlé sa v rámci projketu (Somorja – Hainburg 2012?) uskutočnil Festival Pomlé, ktorý bol festivalom chutí, vín a tradícií. Organizátormi festivalu boli samosprávy partnerských miest Šamorína a rakúskeho mesta Hainburg, ktoré počas...
- Aktuality • Oznámenie •
2010. júl. 12

Vážení občania !

Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru,...
5529 nájdených
Skip to content