Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Aktuality • Oznámenie •
2011. jún. 10

Kompa nebude v prevádzke

Oznamujeme Vám, že 11. júna 2011 od 9.00-13.00 hod kompa nebude v prevádzke z dôvodu medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Účastníci pretekov budú jazdiť jednotlivo po korune hrádze v úseku Čúňovo - Gabčíkovo. Za pochopenie ďakujeme
- Aktuality • Oznámenie •
2011. mar. 02

Členská schôdza

Vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 4. marca 2011 (piatok) o 18.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne.
- Aktuality • Oznámenie •
2011. feb. 17

Odchytený pes

Hľadá sa pôvodný majiteľ bradáča, ktorý bol odchytený dňa 15.6.2011 v Šamoríne – Čilistov . Pes sa nachádza v odchytovej stanici mestskej polície Šamorín.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú dňa 14.10.2011 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice s číslami domov:

Výzva Západoslovenskej energetiky

Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst.l o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov...
- Aktuality • Oznámenie •
2010. nov. 22

UZNESENIE ÚSTREDNEJ VOLEBNEJ KOMISIE Č. 31

Tretie osoby (vrátane kandidátov) sa môžu zúčastniť na sčítavaní hlasov okrskovými volebnými komisiami na základe povolenia okrskových volebných komisií a pri sčítavaní hlasov miestnymi volebnými komisiami na základe povolenia Ústrednej volebnej komisie.
- Aktuality • Oznámenie •
2010. sep. 08

18. septembra sa koná referendum

18. septembra sa vykoná na Slovensku referendum od 7.00 do 22.00 hod. s otázkami:
- Aktuality • Oznámenie •
2010. júl. 12

Vážení občania !

Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru,...

Oznámenie o dražbe

Mesto Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Šamorín a v správe AREA Šamorín s.r.o., ktorá sa uskutoční dňa 8. apríla 2010 o 13,00 hod. na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č. dverí...

Oznámenie o dražbe

Mesto Šamorín vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Šamorín a v správe AREA Šamorín s.r.o., ktorá sa uskutoční dňa 24. februára 2010 na Mestskom úrade v Šamoríne, v zasadacej miestnosti, II. poschodie, č.dv....

Verejná súťaž ne realizáciu stavebných prác

Mesto Šamorín vypisuje verejnú súťaž ne realizáciu stavebných prác, kde predmetom obstarávania je „Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne“. Podmienky súťaže sú uvedené v tejto kapitole resp. budú zverejnené na webovej stránk...

Výzva na predloženie ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie služby: „Spoločne pri Bratislave” Program cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky a Slovenskej republiky V prílohe Vám zasielame výzvu v zmysle § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejno...
802 nájdených