Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Spoločnosť AREA Šamorín s.r.o. vznikla v roku 1998 z príspevkovej organizácie mesta Šamorín. Mesto Šamorín je zakladateľom a jediným spoločníkom. Hlavným smerom činností spoločnosti je zabezpečiť pre mesto komunálne a verejno-prospešné služby (úprava, obnova ošetrenie verejnej zelene, čistenie, oprava a údržba miestnych komunikácií, pohrebníctvo, správa prenajatého majetku Mesta Šamorín, verejné osvetlenie). Má vyše 20 rôznych predmetov činnosti.

Spoločnosť úzko spolupracuje s mestom pri vytváraní pracovných príležitostí pre sociálne slabšie skupiny občanov a pri organizácii mestom uskutočnených podujatí v priebehu roka.

Sídlo:  Bratislavská 23/ 88,    931 01 Šamorín

IČO: 36228290

Konateľ:  Jozef Nagy  od 10.6.1998
životopis


 

Skip to content