Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 
- slideSpráva
10. mája 2017.

Opatrovateľský kurz pre nezamestnaných

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede organizuje od 2. júna 2017 opatrovateľský kurz pre nezamestnaných. Po absolvovaní kurzu získajú záujemcovia osvedčenie platné na území celej Európskej úne, vydané v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré ich oprávňuje na...
- slideSpráva
09. mája 2017.

Bola ukončená súťaž na vypracovanie návrhu obnovy Hlavného námestia

Mestský úrad v Šamoríne vypísal dňa 23. novembra 2016 súťaž s finančnou odmenou 1500, 900 a 600 € na vypracovanie návrhu obnovy Hlavného námestia. Architektonické štúdie prijímal MsÚ do 15. marca 2017; ich vyhodnotenie prebehlo v týchto dňoch. „Pri zostavení podmienok súťaže sme...
- slideSpráva
05. mája 2017.

Tradičné jarné trhy aj tohto roku

Mestský úrad aj tohto roku organizuje tradičné jarné trhy, ktoré sa uskutočnia 18. až 20. mája 2017 na Hlavnom námestí. Vyše osemdesiat predávajúcich bude ponúkať vo svojich stánkoch nasledovný sortiment: remeselné výrobky, šperky, bižutériu, tovar zo skla, prútia i dreva...
05. mája 2017.

Návšteva delegácie Šamorína v Hainburgu

Na pozvanie Jána Magyara, evanjelického farára pôsobiaceho v Hainburgu, navštívila dňa 29. apríla 2017 mestská delegácia Šamorína dolnorakúske mesto Hainburg. Návšteva sa konala ku príležitosti šiesteho výročia vysvätenia evanjelického kostola tohto najvýchodnejšieho mest...
- slideSpráva
04. mája 2017.

Prebieha obnova športového ihriska na Gazdovskom rade

Ako sme v priebehu marca avizovali, v týchto dňoch sa začala obnova športového ihriska na Gazdovskom rade. Stará asfaltová pokrývka bude čoskoro nahradená novou, areál bude vhodný na pestovanie rôznych druhov športov. Komisia športu a mládeže mestského zastupiteľstva nášho mesta...
- slideSpráva
04. mája 2017.

Kladenie vencov pri pomníku M. R. Štefánika

Dnes, v predpoludňajších hodinách pri pomníku na Gazdovskom rade sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 98. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Pietnej akcie popri zástupcov mestskej samosprávy, Matice slovenskej a farárky evanjelickej cirkvi Jany Fördösovej sa zúčastnili aj...
- slideSpráva
04. mája 2017.

Vedenie mesta očakáva konštruktívne pripomienky

Zmena organizácie dopravy na Jazdeckej, Vŕbovej a Pažitnej ulici bola vzhľadom na intenzitu premávky smerujúcej ku neďalekému nákupnému centru, iniciovaná obyvateľmi týchto ulíc. Reorganizácie dopravy predchádzalo niekoľko petícií a rokovaní, ako aj vypracovaní návrhov dopravnými...
- slideSpráva
03. mája 2017.

Rozsiahle opravy vozovky na Gazdovskom rade a v Čilistove

V našom meste pokračujú práce, ktorých cieľom je odstránenie nebezpečných, prepadnutých a úzkych úsekov ciest. V týchto dňoch sa práce vykonávajú najmä na Gazdovskom rade, kde pred č. 25-27 prebieha obnova prepadnutého úseku vozovky a chodníka, po ktorej nasleduje asfaltovanie....
- slideSpráva
02. mája 2017.

Odštartovala súťaž „Do práce na bicykli“

Aj v našom meste sa teší čoraz väčšej popularite národná kampaň „Do práce na bicykli“; kým pred niekoľkými dňami sme informovali o tom, že sa jej zúčastní sedem družstiev zo Šamorína, ich počet sa do dňa zahájenia súťaže rozrástol na 18. Celkový počet všetkých členov družstiev...
28. apr 2017.

Materská škola Dunajská slávila 30. výročie založenia

Pri príležitosti 30. výročia založenia sa 24. apríla konala slávnosť v Materskej škole na Dunajskej ulici. Popri programe, v ktorom účinkovali deti a pedagogičky inštitúcie, bola otvorená aj výstava pozostávajúca z výtvarných prác súčasných a bývalých škôlkarov a učiteliek. Erika...
- slideSpráva
28. apr 2017.

Od 2. mája platí zmena organizácie dopravy na Jazdeckej, Vrbovej a Pažitnej ulici!

V utorok, 2. mája vstúpi do platnosti zmena organizácie dopravy, na základe ktorej bude zjednosmernená premávka na Jazdeckej ulici medzi úsekmi Gútorskej cesty a Vrbovej ulice a na Pažitnej ulici. Ohľadne týchto zmien iniciovalo vedenie mesta konzultáciu s obyvateľmi uvedenýc...
27. apr 2017.

Obnova chodníka na Dlhej ulici je dokončená

Rekonštrukcia chodníka na Dlhej ulici, dlhej cca. 650 metrov, bola zahájená uprostred marca a dokončená spoločnosťou Area Šamorín, s.r.o. dnes.
324 nájdených