Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
10. aug 2014.

Výskyt afrického moru ošípaných v členských krajinách EU

Regionálna, veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Vás týmto informuje o pokračujúcom výskyte afrického moru ošípaných  v členských krajinách EU. Ďaľšie informácie nájdete tu
- Správa •
04. aug 2014.

Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu

SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch v Šamoríne meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol...
- Správa •
28. júla 2014.

Vážení návštevníci, vážení občania!

Domovská stránka Mesta Šamorín bola pred nedávnom po obsahovej ako i po grafickej stránke obnovená. Dúfame, že nová webová stránka bude obsahovo ale aj vizuálne vyhovovať požiadavkám doby, poskytne viac informácii pre turistov ale aj pre občanov mesta. V blízkej budúcnost...
- Správa •
21. júla 2014.

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školského zariadenia Centrum voľného času – Szabadidőközpont s nástupom od 1. septembra 2014  Podmienky účasti výberového konania: a)kvalifikačné predpoklady kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR S...
- Správa •
03. júla 2014.

Oznámenie

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2014/2015, ktoré budú k 14. 12. 2014, je možné k súčasným platným cestovným poriadkom zaslať požiadavky, resp....
- Správa •
03. júla 2014.

Európske zisťovanie o zdraví 2014

Dňa 27. 06. 2014 Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici vyzvalo naše mesto o spoluprácu pri realizácii Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014). Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014 v domácnostiach. Vybrané domácnosti v Šamoríne navštívi pracovník...
- Správa •
26. júna 2014.

Letná prevádzka materských škôl

Letná prevádzka v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín bude v roku 2014 nasledovná: do 4. júla 2014 – budú všetky MŠ v prevádzke, od 7. júla do 11. júla 2014 – MŠ – Óvoda, Veterná 496/21 a MŠ, Gazdovský rad 41/37, od 14. júla do 18. júla 2014...
- Správa •
18. júna 2014.

Oznámenie

Oznamujeme obyvateľom obytných domov na adrese Školská č. 18 a Mestský majer č. 2, že v termíne od 16. júna 2014 do 20. júna 2014 bude prebiehať rekonštrukcia parkoviska pri predajni JEDNOTA COOP SUPERMARKET. Preto úctivo žiadame majiteľov tu zaparkovaných vozidie...
- Oznámenie • Správa •
02. júna 2014.

Generálny pardon Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., vyhlasuje generálny pardon na neuplatňovanie si náhrady škody a sankcií voči vlastníkom nehnuteľností, ktorí neoprávnene odoberajú pitnú vodu alebo neoprávnene vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie alebo nemajú s...
- Šport • Správa •
16. apr 2014.

DO PRÁCE NA BICYKLI

Mesto Šamorín sa zapojilo do súťaže, ktorú vyhlásil národný cyklokoordinátor s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do súťaže sa môžu zapojiť zamestnanci firiem a inštitúcií pôsobiach na území nášho mesta. Cieľom súťaže je podporiť rozvoj...
574 nájdených