Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Festival Ekotopfilm zaznamenal značný úspech

18. dec 2017.

Riaditeľ Festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, Ing. Peter Lím v týchto dňoch poslal ďakovný list primátorovi mesta Šamorín, Gabrielovi Bárdošovi za podporu  a zaangažovanosť pri realizácii tohot jedinečného medzinárodného filmového festivalu v našom meste. Ako píše, junior festivalu sa zúčastnilo viac ako 300 detí, večerného programu desiatky ľudí, čo organizátorov podujatia nesmierne teší a napĺňa nádejou, že do budúcich rokov sa tu vytvorí komunita stálych návštevníkov, ktorým nie sú ľahostajné témy environmentu a trvaloudržateľného rozvoja.
Naše mesto sa tohto roku stalo partnerom regionálnej Tour Ekotopfilm – Envirofilm, najstaršieho medzinárodného filmového festivalu s environmentálnou tematikou na svete.