Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Otestovali sme rôzne typy spomaľovačov

2019. aug. 20

Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky bolo v posledných mesiacoch umiestnených v našom meste viac spomaľovačov. Niektoré z nich sú zakomponované do vozovky, ale nájdu sa aj montované. Odozvy na túto iniciatívu samosprávy zo strany našich obyvateľov sú rôzne: mnohí sa vyjadrili, že vďaka spomaľovačom sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky v Šamoríne, iní majú obavy z negatívneho vplyvu retardérov na podvozok áut. Dokonca sme v Šamoríne mali aj prípad, keď bol spomaľovač v mestskej časti Mliečno, na Starej ceste zámerne poškodený. Ing. Pavel Élesztős, PhD., ktorý je členom komisie dopravy, verejného poriadku a požiarnej ochrany mestského zastupiteľstva a v civilnom živote vedúcim Skúšobného laboratória dopravných prostriedkov cestnej a koľajovej dopravy, v uplynulých týždňoch vykonal testovanie spomaľovačov používaných na miestnych komunikáciách. Počas testov použili vozidlo so špeciálne upravenou karosériou a vhodnými snímačmi merali, že pri daných prejazdových rýchlostiach tieto spomaľovače aké prídavné zaťaženie spôsobujú na vozidlá.
„Najlepšie hodnoty sme namerali v prípade retardéra nového typu na hornom konci Gazdovského radu – uviedol po testovaní. – Ten zaručuje plynulý prejazd bez toho, aby výraznejším spôsobom zaťažoval prvky zavesenia kolies alebo časti karosérie vozidiel. Oproti tomu, zvýšené prechody pre chodcov umiestnené v strede a na druhom konci Gazdovského radu v blízkosti Domu služieb a Mestského kultúrneho strediska zaťažujú vozidlá o asi tridsať percent väčšou silou, kým staré, klasické kaučukové spomaľovacie prahy až o päťdesiat percent vyššou silou pri prejazde maximálnou povolenou rýchlosťou.“
Najväčšie zaťaženie bolo namerané pri prechode spomaľovačom na Vinohradskej, ktorý svojim tvarom pripomína kruhový objazd.
„Hoci realizácia nového typu spomaľovača na Gazdovskom rade bola z technického aj finančného hľadiska náročnejšia, verím, že v budúcnosti ich v našom meste pribudne viac a popri zvýšeniu bezpečnosti premávky prispejú aj k predĺženiu životnosti našich dopravných prostriedkov“, dodal ml. Pavel Élesztős.

Skip to content