Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Položili sme vence k soche kráľa Mateja

2019. nov. 08

Za účasti poslancov samosprávy a mestských škôl boli dnes ráno položené vence k soche kráľa Mateja. V úvode podujatia na gitare zahral renesančné melódie učiteľ Základnej umeleckej školy Štefana Németha Šamorínskeho Arnold Szabó, následne s krátkym kultúrnym programom vystúpili žiaci ZŠ Mateja Korvína a ZŠ Mateja Bela Gyurika Bándy a Ela Lengyelová. Prítomným sa prihovoril predseda kultúrnej komisie mestského zastupiteľstva Péter Varju, ktorý uviedol, že zo spoločnej spomienky môže vyrásť príkladná tradícia. „Prostredníctvom historickej osobnosti tak posilníme vzájomnú toleranciu a porozumenie medzi našou mládežou,“ uviedol Varju.
Primátor nášho mesta Csaba Orosz sa vo svojom prejave zmienil aj o okolnostiach, za akých bola v novembri 2016 v Šamoríne odhalená busta uhorského panovníka: „Pamätám sa, koľko pochybností zaznelo v čase, keď sa začalo uvažovať o pamätníku kráľa Mateja v Šamoríne. Bol pre naše mesto nad rámec toho, že mu potvrdil jeho privilégiá, skutočne taký dôležitý, aby sme jeho podobu odliali do bronzu? Tak ako vtedy, aj dnes môžem odpovedať len kladne. V Matejovi Korvínovi si vážime panovníka, ktorý spravoval svoju krajinu a ľud najlepšie ako vedel na základe princípu rovnosti a snažil sa vytvoriť podmienky na jeho duchovný rozvoj. Možno navštívil naše mesto niekoľkokrát, no nie je vylúčené ani to, že tu bol len raz, ale to nie je podstatné. Oveľa dôležitejšie sú hodnoty, ktoré reprezentoval a z ktorých môžeme čerpať aj dnes. Jeho príklad nás vedie k láske k vlasti, k úcte ku komunite a jej rozvoju, čo sú hodnoty, ku ktorým sa hlási aj samospráva Šamorína. Buďme hrdí na naše mesto, na naše spoločné dejiny a učme sa z nich, lebo ako povedal istý starogrécky mysliteľ: história je filozofia, ktorá učí príkladmi.“
Podľa riaditeľa ZŠ Mateja Korvína Pétera Mészárosa môže byť kráľ Matej pre žiakov vzorom. „Ak sa najbližšie pozriete na túto bustu, spomeňte si, že vidíte panovníka, ktorý mal veľké plány a svoje sny dokázal aj úspešne zrealizovať. Jeho pôsobeniu vďačíme za to, že tu sme a žijeme takýto život. A je úplne jedno, či je váš materinský jazyk maďarský či slovenský,“ ukončil svoj prejav.
Vence k dielu győrskeho sochára Ferenca Lebóho položili zástupcovia mestskej samosprávy, maďarských a slovenských základných škôl a gymnázií, ako aj základnej umeleckej školy. Spomienka sa konala pri príležitosti 550. výročia návštevy kráľa Mateja v Šamoríne a 3. výročia odhalenia jeho busty.

Skip to content