Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Spolupráca SR a Maďarska v ochrane prírody

2019. nov. 08

V nadstavbe na predchádzajúce úspešné aktivity pokračovala spolupráca slovenských a maďarských subjektov pre ochranu prírody Szigetközu a Žitného ostrova. S vedením Správy Národného parku Fertő-Hanság, ďalšími maďarskými partnermi Pisztráng Kör Egyesület a samospráva mesta Mosonmagyaróvár a so zapojenými slovenskými partnermi Štátna ochrana prírody SR a Regionálna rozvojová agentúra Šamorín sa končí realizácia už druhého spoločného projektu zameraného na ochranu prírody a environmentálnu výchovu za podpory programu Interreg V-A Slovenská republikaMaďarsko. Projekt sa realizoval pod názvom „Príprava Prírodného parku Szigetköz-Žitný ostrov a realizácia ďalších spoločných iniciatív ochrany prírody” (Acronym: Nat-Net Duna/Dunaj 2, kód projektu SKHU/1601/4.1/121).  Dobrým dôvodom spolupráce a harmonizácie ochranárskych aktivít je nielen podobnosť dotknutých regiónov (Szigetköz a Žitný ostrov) a spoločná rieka Dunaj, ale aj blízkosť chránených území na oboch stranách hranice. Zámerom projektu bolo uviesť spoluprácu na novú úroveň a vytvoriť inštitucionálny základ pre úzku spoluprácu v záujme ochrany vzácnych území Szigetközu a Žitného ostrova vo forme spoločného prírodného parku vytvoreného na tomto cezhraničnom území. Súbežne na maďarskej strane sa rozbehla príprava podpornej dokumentácie vytvárajúceho sa prírodného parku, ktorý bol napokon založený na jar 2018.  Cieľom cezhraničného chráneného územia (na maďarskej strane prírodný park, na slovenskej sa uvažovalo o národnom parku) by bola koordinácia iniciatív ochrany prírody, environmentálnej výchovy a ekoturistiky pozdĺž slovensko-maďarskej hranice v záujmovom území. Dôležitým prínosom projektu je príprava súboru odporúčaní pre slovenskú exekutívu k legislatívnym predpokladom vytvorenia prírodného parku – inde v Európe rozšírenej, ale na Slovensku zatiaľ neznámej kategórie inštitucionálnej spolupráce – podľa maďarského príkladu. Aktivity projektu zahŕňali:
• Prípravu podpornej dokumentácie spoločného cezhraničného prírodného parku/národného parku a spoločného manažmentového plánu so zapojením miestnych zainteresovaných z oblasti Szigetközu a Žitného ostrova zúčastnených na množstve workshopov.
• Vytvorenie nových učebných pomôcok environmentálnej výchovy – mobilných interaktívnych výstav a prenosného laboratória a prezentácia týchto pomôcok v 6 centrách environmentálnej výchovy v širšom regióne a v 30 školách na oboch stranách hranice.
• Rozvoj ekomobility a tým ekoturistiky v regióne doplnením ekoflotíl partnerov (bicyklami a člnmi) a organizáciou nadväzujúcich terénnych programov.
• Podujatia s tematikou environmentálnej výchovy pre žiakov zo Szigetközu a Žitného ostrova. V záujme zvýšenia úrovne cezhraničnej spolupráce realizovali partneri 174 cezhraničných podujatí s účasťou takmer 2 500 detí so slovenskej a maďarskej strany.
• Rozšírenie zeleného podunajského geocachingu vytvorením 20 nových bodov a aplikácie znázorňujúcej 15 geocachingových túr v dotknutom území.
Celkový rozpočet: 464 460,20 EUR
Podpora z ERDF: 394 791,17 EUR

Ďalšie informácie na maďarskej strane:
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága (Správa NP Fertő-Hanság)
9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
Tel.: + 36 99 537 620
E-mail: fhnp@fhnp.kvvm.hu

Ďalšie informácie na slovenskej strane:
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
Hlavná 37,
Šamorín 93101
Tel.: +421 905 233 989
E-mail: tuba@rrasamorin.sk

Tlačová správa Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
Obsah tejto tlačovej správy nemusí nutne odrážať názory a oficiálne postoje EÚ.

Skip to content