Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Každý oslovený klub (Gladiátor/zápasenie, KCK/ kajak-kanoe, BKŠ/ basketbal, ŠTK/tenis, Klub šermu Šamorín/šerm, ŠTK/futbal, Kyokushin/karate, Budokan/karate) mohol nominovať 3 športovcov a takisto sa mohli nominovať v súťaži družstiev. Osem klubov mohlo teoreticky nominovať až 24 športovcov. Klub Budokan sa do hlasovania nezapojil, ŠTK Šamorín sa prihlásil len do súťaže družstiev a niekoľko klubov nominovalo menej ako troch športovcov. Preto sa na zoznam dostalo len 17 jednotlivcov, ktorí boli rozdelení podľa veku do dvoch skupín (do veku 15, resp. 20 rokov). Do súťaže družstiev bolo menovaných 6 tímov. Zo sumárnych zoznamov mohli z každého klubu hlasovať dvaja, nie však za vlastných športovcov. V oboch kategóriách mohli označiť troch najlepších. Okrem klubov hlasovali aj členovia komisie športu a mládeže. Podľa odovzdaných hlasovacích lístkov patrili za prvé miesto 3 body, za druhé dva a za tretie jeden bod.

Ako hlasovali?

Bódis Ľudovít (Kyokushin): U15: 1.Jávorková K., 2.Stehlík V., 3.Gönci M. U20: 1.Szeiler M., 2.Lalkes B., 3.Oláh O. – 1.Gladiátor Šamorín/žiaci, 2.ŠTK/U13, 3.Klub šermu Šamorín/juniori

Briška Michal (ŠTK/tenis): U15: 1.Lančarič B., 2.Slama T., 3.Gavlider A. U20: 1.Fazekas Á, 2.Sidó B., 3.Oláh O. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠTK/U13, 3.ŠBK/U15

Diósi Albert (Šamorínsky basketbalový klub): U15: 1.Gavlider A., 2.Lančarič B., 3.Stehlík V. U20: 1.Sidó B., 2.Oláh O., 3.Fazekas Á – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.Gladiátor Šamorín/žiaci, 3.ŠBK/U15

Duducz Tibor: U15: 1.Gavlider A., 2.Lančarič B., 3.Jávorková K. U20: 1.Sidó B., 2.Fazekas Á., 3.Oláh O. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠTK/tenis/detský Davis Cup, 3.ŠBK/U15

Forgách Peter (Klub šermu Šamorín): U15: 1.Jávorková K., 2.Tátošová V., 3.Gavlider A. U20: 1.Sidó B., 2.Oláh O., 3.Lelkes B. – 1.ŠTK/U15, 2.ŠBK/U15, 3.ŠTK/tenis/detský Davis Cup

Hajduch Juraj (ŠTK/futbal): U15: 1.Stehlík V., 2.Tátošová V., 3.Lančarič B. U20: 1.Lelkes B., 2.Horváth B., 3.Sidó B. – 1.ŠBK/U15, 2.Gladiátor Šamorín/žiaci, 3.Klub šermu Šamorín/juniori

Hideghéthy Csaba: U15: 1.Slama T., 2.Gavlider A., 3.Lančarič B. U20: 1.Sidó B., 2.Fazekas A., 3.Lelkes B. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠTK/U15, 3. ŠTK/tenis/detský Davis Cup

Honti Eugen (Kajak Canoe Klub): U15: 1.Slama T., 2.Lančarič B., 3.Tátošová V. U20: 1.Fazekas Á, 2.Oláh O., 3.Szeiler M. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2. ŠBK/U15, 3.ŠTK/U13

Horváth Štefan (Gladiátor Šamorín): U15: 1.Stehlík V., 2.Tátošová V., 3.Vígh L. U20: 1.Bódis G., 2.Fazekas Á., 3.Sidó B. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2. ŠBK/U15, 3.ŠTK/tenis/detský Davis Cup

Lančarič Pavol: U15: 1.Tátošová V., 2.Jávorková K., 3.Gavlider A. U20: 1.Sidó B., 2.Fazekas A., 3.Oláh O. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠTK/U15, 3.ŠBK/U15

Nagy František (Šamorínsky basketbalový klub): U15: 1.Gavlider A., 2.Lančarič B., 3.Stehlík V. U20: 1.Sidó B., 2.Oláh O., 3.Fazekas Á – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.Gladiátor Šamorín/žiaci, 3.ŠBK/U15

Nagy Jozef (Klub šermu Šamorín): U15: 1.Gavlider A., 2.Tátošová V., 3.Jávorková K. U20: 1.Sidó B., 2.Oláh O., 3.Lelkes B. – 1.ŠTK/U15, 2.ŠTK/U13, 3.ŠBK/U15

Méry János: U15: 1.Slama T., 2.Gavlider A., 3.Lančarič B. U20: 1.Sidó B., 2.Lelkes B., 3.Fazekas Á. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠBK/U15, 3.ŠTK/U15

Nagyová Simona (Kyokushin): U15: 1.Slama T., 2.Gönci M, 3.Ďuriš L. U20: 1.Szeiler M., 2.Lelkes B., 3.Sidó B.- 1.ŠBK/U15, 2.Klub šermu Šamorín/juniori,  3.Gladiátor Šamorín/žiaci

Oláh Oliver (Gladiátor Šamorín): U15: 1.Stehlík V., 2.Tátošová V., 3.Vígh L. U20: 1.Bódis G., 2.Fazekas Á., 3.Sidó B. – 1.ŠBK/U15, 2.Klub šermu Šamorín/juniori, 3.ŠTK/tenis/detský Davis Cup

Safarit Katalin: U15: 1.Gavlider A., 2.Stehlík V., 3.Lančarič B. U20: 1.Sidó B., 2.Fazekas A., 3.Oláh O. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠBK/U15, 3.ŠTK/U15

Szijjártó László (ŠTK/futbal): U15: 1.Slama T., 2.Lančarič B., 3.Stehlík V. U20: 1.Lelkes B., 2.Horváth B., 3.Sidó B. – 1.ŠBK/U15, 2.Klub šermu Šamorín/juniori, 3.Gladiátor Šamorín/žiaci

Tóth Kristóf: U15: 1.Stehlík V., 2.Jávorková K., 3.Gombáriková L. U20: 1.Sidó B., 2,Lelkes B., 3.Fazekas Á. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2. ŠTK/tenis/detský Davis Cup, 3.ŠTK/U15

Ürge Attila (Budokan): U15: 1.Gombáriková K., 2.Jávorka K., 3.Tátošová V. U20: 1.Fazekas Á, 2.Lelkes B., 3.Sidó B. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠTK/tenis/detský Davis Cup, 3.ŠBK/U15

Varjú Péter: U15: 1.Gavlider A., 2.Jávorková K., 3.Slama T. U20: 1.Oláh O., 2.Sidó B., 3.Bódis G. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2.ŠBK/U15, 3.ŠTK/U13

Varga Ladislav (Budokan): U15: 1.Jávorka K., 2.Lančarič B., 3.Gombáriková L. U20: 1.Sidó B., 2.Lelkes B., 3.Oláh O. – 1.ŠTK/tenis/detský Davis Cup, 2.ŠBK/U15, 3.Klub šermu Šamorín/juniori

Varga Peter (ŠTK/tenis): U15: 1.Lančarič B., 2.Stehlík V., 3.Tátošová V. U20: 1.Fazekas Á, 2.Lelkes B., 3.Sidó B. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2. ŠBK/U15, 3.ŠTK/U15

Vass Gejza (Kajak Canoe Klub): U15: 1.Jávorka K., 2.Tátošová V., 3.Slama T. U20: 1.Fazekas Á, 2.Szeiler M., 3.Oláh O. – 1.Klub šermu Šamorín/juniori, 2. ŠTK/U13, 3.ŠTK/U15

Skip to content