Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 4538/2022 Lokalita: Pažitná ulica, parc. č.: 3074/6  k.ú. Šamorín Žiadateľ: Beata Da Silva, Dunajská 132, 900 432 Hamuliakovo, ako zástupca...
- Kultúra •
2023. jan. 16

Plesová sezóna štartuje už tento víkend, prinášame prehľad plesov

Máme tu fašiangy, ktoré trvajú od Troch kráľov do polnoci pred Poplcovou stredou, a s nimi aj sezónu plesov. V Šamoríne sa môžeme tešiť na nasledovné podujatia: 27. januára 2023, o 19.00 hod. – ples Gymnázia Imre Madácha v aule školy. Predpredaj vstupeniek: sekretariát školy,...
- Správa •
2023. jan. 16

Domov seniorov Ambrózia prijme opatrovateľku

Domov seniorov Ambrózia (Kasárenská  2673/1/A, Šamorín) s okamžitým nástupom prijme opatrovateľa/opatrovateľku zdravotného asistenta na plný úväzok. Požadované vzdelanie: ukončený akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hod. alebo stredná zdravotná škola – odbo...
4 nájdených
Skip to content